Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic nedělejte ve hněvu. - archív citátů

Navigace: Tematické texty P Příběhy ke katecheziO důvěře Žena se zlomenou nohou - Bůh o nás pečuje

Žena se zlomenou nohou - Bůh o nás pečuje

Na modlitebním setkání nám jedna šedesátiletá žena vyprávěla, že jednou spadla na schodech a zlomila si nohu. Měla velké bolesti a nedokázala v té chvíli nic dělat. Na chvíli se jí zmocnila panika, protože nebyla schopna nikoho zavolat, nemohla se postavit. 

 

Bůh zná každý detail našeho života. On nás nejen stvořil, ale v každém okamžiku se o nás stará. Nejen, že nás zná, ale zná nás jako Otec. Jednou jsem v této věci dostal lekci od jedné asi šedesátileté ženy. Vyučoval jsem teologii a tomu, o čem vám vyprávím, jsem rozuměl myslí, ale zřejmě ne dost srdcem. Na modlitebním setkání nám tato žena vyprávěla, co se jí přihodilo.

Žila ve svém domě s pětatřicetiletou dcerou, která byla jednoho dne na nákupech. Když dcera nebyla doma, žena spadla na schodech a zlomila si nohu. Měla velké bolesti a nedokázala v té chvíli nic dělat. Na chvíli se jí zmocnila panika, protože nebyla schopna nikoho zavolat, nemohla se postavit.

Pak ji však něco osvítilo a pomyslela si: “Kdyby byl můj otec ještě naživu a zjistil by, co se mi stalo, přerušil by každou práci a přišel by mi na pomoc. Věřím já vůbec tomu, že mám takového Otce v nebi? Věřím nebo nevěřím, že můj nebeský Otec ví, co se mi stalo? Cožpak tento Otec neudělá nic, aby pomohl své dceři?” A nevolala o pomoc, ale začala Pána chválit za všechno, co se jí přihodilo. Zanedlouho se otevřely dveře a vstoupila dcera, protože si zapomněla vzít peníze na nákup.

Pamatujte si: jestliže máte nějaký problém, Otec o něm ví. Nejen že ho zná, ale on se vaším problémem i zabývá jako Otec. Možná od něho dostanete jiné řešení, jiné východisko než to, které jste si představovali. Určitě, Boží plány jsou jiné než naše, ale je jisté, že vás ve vašem problému miluje a že v něm nejste sami. Proto je zapotřebí chválit Boha za to, že je nejen naším Bohem, ale i naším milujícím Otcem.


 

Se svolením zpracováno podle knihy:
 Elias Vella, Ježíš - lékař duše i těla,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
www.kna.czwww.ikarmel.cz
Redakčně upraveno

 

Čtení z dnešního dne: Sobota 28. 5.

Sk 18,23-28; Jan 16,23b-28

Komentář k Sk 18,23-28: Priscila a Akvila vykládají dokonale Boží nauku, Boží cestu. Věnuji svůj čas tomu, abych se zdokonalil ve víře? Přijímám druhé bez předsudků?

Zdroj: Nedělní liturgie

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13. 10. 2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13. 10. 2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se...

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Odmítání voleb je odmítání demokracie
(13. 10. 2017) Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se...

Modlete se i za chybující politiky

(9. 10. 2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka
(6. 10. 2017) V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku...

Jak (ne)mluvit o sexu

(5. 10. 2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou...