Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic nedělejte ve hněvu. - archív citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Příběhy, povídky ke katechezi

Příběhy ke katechezi“ vznikly z potřeby rychle a účinně najít vhodný příběh k určitému tématu, který chceme sdělit druhým. Jsou vytvořeny v rámci Arcidiecézního katechetického střediska v Praze. Ve spolupráci s webovým portálem Pastorace.cz mohou sloužit širokému spektru uživatelů. Všechny povídky jsou zveřejněny s laskavým svolením vydavatelů. "Příběhy pomáhají s katechezí".

 • ´Ježíš je příšerně nepraktický!´ bědoval Jidáš (povídka) (Články) Proč to vlastně Jidáš udělal? Proč zradil Ježíše? Tuhle otázku si lidé kladou od chvíle, kdy oněch třicet stříbrných změnilo majitele. A nacházejí pro to spoustu rozmanitých vysvětlení. Jak to asi…
 • Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby (Články) V mém životě nastalo období, kdy jsem neměl čas na osobní modlitbu. Byl jsem farářem a měl jsem mnoho povinností a spoustu práce. Vypravil jsem se tedy za svým duchovním vůdcem a otevřel jsem mu…
 • Krátké příběhy ke katechezi – nová rubrika (Články) Na webu pastorace.cz vznikla nová rubrika "Příběhy ke katechezi".  Jde o reakci na praktickou potřebu katechetů, kněží, vychovatelů a rodičů mít možnost snadno najít…
 • Gina - s Biblí ve vězení (Témata týdne) Nicola Valéryová je rumunská novinářka. Když se komunisté v roce 1948 chopili moci, byla tato hluboce věřící křesťanka, která nikdy neskrývá svoje přesvědčení, vsazena do vězení. 
 • O příbězích - Vypravěč příběhů (Témata týdne) Můj dědeček byl chromý. Jednou ho požádali, aby vyprávěl příběh o svém učiteli.
 • O příbězích - Výstižné slovo (Témata týdne) Jeden panovník z dávných časů hloubal nad otázkami života. Protože ho znepokojovala podstata dobra a zla, přikázal svému sluhovi, aby přinesl orgány, které jsou nejlepší, nejkrásnější a…
 • O výchově - Žádný učený z nebe nespadl (Témata týdne) Na sultánově dvoře předváděl své umění kouzelník a uváděl diváky v úžas. Sám sultán byl nadšením bez sebe: „Bože, stůj při mně, jaký div, jaký génius!“ Jeho vezír namítl: Výsosti, žádný…
 • BOŽÍ LÁSKA - Edison, Bůh zachraňuje člověka (Témata týdne) „To je morseovka,“ volá. A pak si předříkává: „Strženy most. Zastavit. - Zastavit! Máme zastavit! Most je stržený!“    
 • LÁSKA K BLIŽNÍMU - Don Bosco na cestě (Témata týdne) Don Bosco byl jednou na návštěvě v okolí Alby. Večer se chtěl vrátit do Turína, ale zmeškal poslední vlak. Za prudkého lijáku zaklepal na dveře fary. Farář otevřel a ptal se, kdo je. „Jsem chudý…
 • MOUDROST - zvažuje, porovnává a volí správné prostředky (Témata týdne) Jednomu sultánovi se zdál sen, že přišel o všechny zuby.
 • SPRAVEDLNOST – dát každému, co mu patří (Témata týdne) Spravedlnost neznamená jen to, že dostanu, co mi patří, ale především spočívá v tom, že budu hájit právo druhého.
 • STATEČNOST – pevně setrvávat v dobrém (Témata týdne) Kdesi v Texasu, ve výšce dvanácti tisíc metrů, sedí na sedadle stihačky žák pilotní školy Robert Waiding plný výtečné nálady.
 • 'Vnucené´ mateřské štěstí - cesta od potratu k porodu (Témata týdne) Vyhledala mě jedna mladá žena. Byla ženou profesora a pomáhala svému muži v jeho práci. Řekla mi, že je poprvé těhotná. Dítě však nechtěla. A jestli bych jí neprovedl interrupci.
 • 1. NEVYTVÁŘET si modly - Potlesk pro Stalina (Témata týdne) ​Komunisté jsou přesvědčeni, že Bůh neexistuje. V bývalém Sovětském svazu zato byli uctíváni jako bohové komunističtí vůdci, především Lenin a Stalin. Tak se stávaly téměř neuvěřitelné…
 • 1:0 - výhra pro G. B. Shawa (Témata týdne) Jeden mladý domýšlivý šlechtic se zeptal anglického spisovatele Bernarda Shawa: „Je to pravda, pane Shawe, že váš otec byl krejčí?“
 • 3. BOHOSLUŽBA - Dvě závěti (Témata týdne) Stalo se to před několika lety ve Frankfurtu. Zemřel jeden velmi bohatý muž. Neměl žádné blízké příbuzné. Každý byl zvědavý, kdo teď zdědí jeho miliony.
 • 3. BOHOSLUŽBA - Nemocný sedlák (Témata týdne) Farář sedlákovi musel položit několik otázek, protože Haselbauer znal plno hříchů, kterých se dopustili sousedé, ale na své vlastní hříchy měl špatnou paměť.
 • 4. ÚCTA k rodičům - Všechno zdarma (Témata týdne) Malý Fanda sedí u kuchyňského stolu a s vystrčenou špičkou jazyka něco pilně zapisuje do sešitku. „Copak to píšeš?“ ptá se ho maminka od sporáku. „Účet pro tebe!“…
 • 5. NEZABIJEŠ - A válka nenastala (Témata týdne) Když se válka mezi dvěma sousedními národy zdála nevyhnutelná, vyslali vojevůdci obou znepřátelených stran svoje vyzvědače, aby vypátrali, kudy by se do sousední země dalo nejsnáze vtrhnout...
 • 5. NEZABIJEŠ - Vražda, Marie Goretti (Témata týdne) Bylo to v roce 1902 v Itálii. Dvě rodiny bydlely vedle sebe: rodina Gorettiů a Serenelliů.
 • 6. NEZCIZOLOŽÍŠ - Kdo je u telefonu? (Témata týdne) Když jsem byla mladá, pracovala jsem v jedné vojenské kantýně. Měla jsem kolegu, velkého krásného muže. Jmenoval se William, byl však ženatý a měl tři děti. 
 • 6. NEZCIZOLOŽÍŠ - „Ty nejsi moje maminka!“ (Témata týdne) Později jsme zjistili, že maminka toho dne odešla z domu. Teprve po letech jsem se dozvěděla, co se stalo: matka předhazovala otci, že má poměr s jinými ženami. 
 • 7. NEPOKRADEŠ - Chudý rolník a velký kus země (Témata týdne) Lev Nikolajevič Tolstoj vypráví příběh o jednom chudém rolníkovi, kterému jakýsi bohatý statkář nabídne, že může dostat tolik půdy, kolik bude chtít, stačí jen, když obejde pozemek od východu do…
 • 8. NEPROMLUVÍŠ křivé svědectví - Jste podvodník! (Témata týdne) Bylo to v létě roku 1956. Sloužil jsem v severní Africe jako voják. Francie tehdy vedla koloniální válku.
 • Abraham Lincoln – potřebujeme neúspěchy (Témata týdne) Abraham Lincoln byl velmi dobrý a moudrý prezident. Když vybíral nového člena do své vlády, vyžadoval jeho životopis a současně s ním požadoval i seznam neúspěchů, které adept na ministerské…
 • Africká bajka - o sebelásce (Témata týdne) Na počátku světa stvořil Bůh květiny, stromy, zvířata a lidi. Když byl hotov a chtěl si odpočinout, uslyšel pronikavě dotěrný a netrpělivý zvuk: „Píp! Píp!“ Rozhlédl se a spatřil červeného…
 • Anděl a ďábel (Témata týdne) „Anděli, nemáš nárok! Ten člověk je slaboch. Zamávám ženskou sukní, a máme tu hříšek jedna báseň.“  
 • Andělská návštěva (Témata týdne) Bůh jednou v nebi pozoroval, jak se lidem na zemi daří. Vládl mezi nimi smutek. „Více než pět miliard lidí je málo na to, aby dosáhli velikosti Boží lásky!“ povzdechl si Pán.
 • Andělský převlek (Témata týdne) Jednou se ďábel převlékl za anděla světlem oděného, odebral se na poušť za svatým poustevníkem a řekl mu: "Jsem Boží anděl a posílá mě za tebou Pán."  
 • Andělíčku můj strážníčku (Témata týdne) Filip je konfrontován s pokušením něco ukrást... Do jeho rozhodování však vstupují i ti, které běžně svýma očima nevidíme...  
 • Ani koně, ani sedlo - soustředění při modlitbě (Témata týdne) Jednou jel František Saleský na koni do jakési vesnice. Potkal tam sedláka.  
 • Bachova nejmilejší píseň - buď vůle tvá (Témata týdne) Johann Sebastian Bach ve stáří oslepl. Jednou mu jeden z jeho přátel sdělil, že má do jejich města přijít slavný oční lékař a že by byl ochoten zkusit na něm své umění, kdyby se chtěl podrobit…
 • Biskup a marnotratný kněz (Témata týdne) Sestra Briege McKenna vypráví: Jednou během kněžských rekolekcí, které vedla, ji jeden z kněží poprosil o modlitbu...
 • Bohatý muž na onom světě (Témata týdne) Jeden bohatý muž zemřel a probudil se na onom světě. Byla tam královsky prostřená tabule, která slibovala vskutku nebeské radovánky.
 • Brémský lékař - o moderní léčbě (Témata týdne) Brémský lékař Thulesius měl opravdu smysl pro humor.
 • Bílé kapesníky (Témata týdne) „Jeden muž měl dva syny a mladší z nich…“ (Lk 15,11-32) začal brát drogy, stal se závislým a nakonec odešel z domova s tím, co mu nepatřilo: všechno utratil a…
 • Bělogvardějec a kněz (Témata týdne) Po ruské revoluci roku 1917 zuřila po několik let v Rusku občanská válka. Po pusté krajině se tehdy toulal jeden pravoslavný pop a narazil na skupinu bělogvardějců, kteří se chystali zastřelit jednoho…
 • Bůh a holič (Témata týdne) Jeden muž zašel do holičství, aby si dal ostříhat vlasy a oholit vousy. A jak to u holiče chodí, dal se s ním do řeči. Během konverzace se dobrali až k otázce týkající se Boha.
 • Celebrita a přátelství (Témata týdne) Marilyn Monroe trpěla tím, že jí lidé přisoudili roli sexuální divy; tedy ženy, jež má svůdné ženské tvary a muži ji zbožňují, kterou ale jako člověka nebere nikdo vážně.
 • Chlapec a transfuze krve (Témata týdne) Pětiletá sestřička malého chlapce měla vzácnou chorobu krve a potřebovala transfuzi. Krev měla pocházet od příbuzného se stejnou krevní skupinou, a tak byl chlapec logicky ideálním dárcem.
 • Chudák velryba (Témata týdne) „Představte si, děti, že Jonáš si myslel, že uteče Pánu Bohu, když na lodi přepluje na druhý břeh. Může utéct Pánu Bohu?“ A děti volají: „Nemůže!“
 • Císařovy nové šaty (Témata týdne) Toho dne ráno, kdy se měla konat přehlídka, si císař nechal obléknout neviditelné šaty.
 • David vnuk Barucha a hra na schovávanou (Témata týdne) David si jednou hrál na schovávanou ještě s dalším hochem. Schoval se tak dobře, že si myslel, že přítel bude muset dlouho hledat, než ho najde, a měl z toho radost...
 • Dej mi své hříchy - o svatém Jeronýmovi (Témata týdne) Jednoho dne – bylo to na Vánoce – měl svatý Jeroným vidění. Zjevil se mu Ježíš a obrátil se k němu: “Jeronýme, dnes je den mého narození. Dej mi nějaký dárek!” 
 • DESATERO - Modré světlo (Témata týdne) Kapitán se protáhne mezi cestujícími, kteří jsou ještě připoutáni bezpečnostními pásy, aby se chránili před nárazy větru.
 • Dobrovolně na smrt - židovský odboj za války (Témata týdne) Bylo to za druhé světové války. Po celé Evropě byli štváni, odvlékáni a zabíjeni Židé. Židovští účastníci odboje se zoufale snažili osvobodit své bratry. 
 • Dva pacienti – dva způsoby léčby (Témata týdne) Představte si dva pacienty, kteří přijdou za lékařem a žádají od něho určitý chirurgický zákrok. 
 • Dvakrát oběšený - naděje ve vzkříšení (Témata týdne)
 • Dvojčata v mateřském lůně - život po životě (Témata týdne) V mateřském lůně si povídala dvojčata. Sestra řekla bratrovi: „Myslím, že po narození existuje život.“ Bratr ale silně nesouhlasil: „V žádném případě! Existuje jen tento život,…
 • Dvě děti a dva balónky (Témata týdne) Dvě děti si hrají na dvoře. Obě mají nafukovací balónek. Dítěti vyklouzne provázek a balónek stoupá k obloze...
 • Dvě nemocnice - důležitost dotyku (Témata týdne) V obou nemocnicích se léčily děti se stejnou chorobou. V obou byly pro jejich léčbu vytvořeny stejné podmínky. Dostávalo se jim stejné lékařské péče, v místnosti byla udržována stejná teplota a…
 • Dvě slečny – Pravda a Historka (Témata týdne) Jednoho dne se Pravda procházela po ulicích městečka nahá jako v den, kdy se zrodila. „Necuda!“ volali lidé a utíkali do domů, zatahovali záclony a nic s ní nechtěli mít. 
 • Dítě Thomas – uzdravený ze zranění (Témata týdne) Byl to tělesně velmi postižený muž, malé postavy, který jen s obtížemi chodil. Když jsem ho uviděl, pocítil jsem k němu soucit. Současně jsem byl na svého společníka trochu nazlobený, protože se…
 • Děda - volání o pomoc (Témata týdne) Jakmile jsem přišel ze školy, taška letěla do kouta a vzápětí jsem tahal na zahradu krabici se svými oblíbenými hračkami...
 • Dětský pohled vzhůru (Témata týdne) Malá holčička si jednou vyšla s otcem na večerní procházku.
 • Dřevěná soška - mistr a učeň (Témata týdne) Při jedné příležitosti přispěchal do chrámu mladý muž a požádal starého muže, aby ho naučil moudrosti. Stařec s ním prohodil pár slov a rozhodl se, že než ho přijme za žáka, podrobí ho…
 • Důkladný úklid - modlitba (Témata týdne) Pokud chcete kráčet v Pánu, je podstatné, abyste si každý den našli čas na setkání s velmi důležitou osobou, kterou je Ježíš Kristus. Jinak byste se mohli ocitnout v situaci služky, které paní…
 • Eucharistie a sexualita (Témata týdne) Asi před měsícem jsem potkal jednu velmi vzácnou ženu, která během eucharistie prožívá úžasnou důvěrnost, blízkost s Pánem. Nechápu, jak dokáže všechno stihnout, ale přestože má rodinu, tráví…
 • Exploze letadla a tři opuštěné děti (Témata týdne) Před několika lety v oblacích nad Coloradem explodovalo letadlo společnosti United Airlines. Někdo v něm ukryl bombu a všichni, kteří byli na jeho palubě, zahynuli.
 • Falešné podezření mezi manželi (Témata týdne) „Co? Tys´ hrál celou noc karty?“ vyjela na něj Michaela celá rozčilená a byla přesvědčena, že ho nachytala při lži... 
 • Filip Neri a říše smíchu (Témata týdne) Filip z Neri byl už stařec, když se ho jeden mladý kněz zeptal na jednotlivá stadia jeho cesty ke svatosti.
 • Gazela musí běžet rychleji než lev (Témata týdne) „Každé ráno se v Africe probouzí lev. Ví, že musí běžet rychleji než gazela, aby ji chytil, jinak umře hlady
 • Gándí a návštěva kostela (Témata týdne) Gándhí se jako student v Jižní Africe intenzivně zabýval četbou Bible. Velmi mu učarovalo Ježíšovo horské kázání. Měl zato, že by křesťanství mohlo být řešením obtížného problému indického…
 • Hans a Helga - příběh o nevěře (Témata týdne) Hans, jediný syn dílenského mistra, vyrůstal na malém městě. Téměř rok chodil s Rosemarie, dcerou místního radiomechanika. Oba mladí lidé byli přesvědčeni, že se mají upřímně rádi, a když dostal Hans…
 • Hodina náboženství: Kde by se vzalo to dobro? (Témata týdne) Když jsem začal v devadesátém roce učit Náboženství na jedné brněnské škole, přihlásilo se samo od sebe děvče, které mi řeklo: "Já v Pána Boha nevěřím, protože kdyby byl Bůh, kde by se vzalo to…
 • Hodina společného času (Témata týdne) Už nastala noc. Jeden malý chlapec se však ze všech sil snažil neusnout. Měl k tomu dobrý důvod – čekal na tatínka.  
 • Hostina v nebi (Témata týdne) Rabi prosil Boha, aby mu dovolil spatřit: nebe a peklo. Bůh svolil a jako průvodce mu dal proroka Eliáše. Eliáš vzal nejdřív rabiho do prostorné místnosti, v jejímž středu stál na ohni kotel a v…
 • Hra lásky – já půl, ty půl (Témata týdne) Ve Švýcarsku jsem ve vlaku pozoroval maminku s malým chlapcem. Jmenoval se Jonathan.
 • Hudba pro pláč (Témata týdne) K jedné ženě doléhaly každý večer od sousedů přes tenké stěny bytu pláč maličké holčičky. Rodiče vždycky zhasli světlo a nechávali dítě usínat v pokoji samotné. 
 • Hudba v ráji podle Bacha (Témata týdne) Roku 1750 přišel Johann Sebastian Bach málem o zrak. Známý anglický lékař John Taylor mu poradil, aby se podrobil operaci, která se ovšem nepovedla a po níž Bach skoro neviděl.
 • Hvízdající plíce - o mladém doktorovi (Témata týdne)  Možná, že jsem měl příliš velký úspěch, protože jsem začínal být poněkud domýšlivý.
 • Indián a běloch ve městě (Témata týdne) ​Indián a běloch jdou městem a všude kolem je velký provoz. Najednou indián bělocha zastaví: „Slyšíš? Někde tu cvrliká cvrček!“
 • Ir u božího soudu - rozveselil smutné (Témata týdne) Jednou docela nenadále zemřel jeden Ir a stanul před božským soudcem. Měl hrozný strach, protože v životě neudělal příliš mnoho dobrého. Před ním stála ještě dlouhá řada; všichni museli skládat…
 • Irsko - rodná země a její ztráta (Témata týdne) Innisfree je irský jezerní ostrov - tak líbezný, že W. B. Yetse inspiroval k jeho nejslavnější básni. Za dávných časů na něm trávil dny svého života světec, pro kterého bylo toto místo odrazem…
 • Jak se jmenuješ ty i já (Témata týdne) Jedna žena umírala. Vtom měla pocit, že byla přenesena do nebe a představena Bohu.
 • Jak zabít lásku (Témata týdne) V dějinách světa nastal jednou strašlivý den, kdy nenávist, královna špatných pocitů, nedostatků a neřestí, svolala narychlo poradu. Všechny temné pocity světa a nejzvrhlejší přání lidského…
 • Jakou hodnotu má úspěch? - Lope de Vega umírá (Témata týdne) Velký španělský spisovatel Lope de Vega ležel na smrtelné posteli. 
 • Jean Giono - muž, co sázel stromy (Témata týdne) ​V roce 1910 se jeden mladý cestovatel vypravil do Francouzských Alp. Náhle se octl v naprosté pustině, v neúrodném cípu země, poničeném a opuštěném...
 • Jeden z nás - stal se tulákem (Témata týdne) V kanceláři před kardinálem sedí mladý kněz. Prosí o dovolení, aby se směl stát tulákem! Chce žít na ulici s neapolskými uličníky.
 • Jeden život za tisíc jiných - příběh z války (Témata týdne) Dnes má kolona aut za sebou už tři úzké průsmyky; tři výtečné příležitosti, které v džungli ukrytý nepřítel propásl. 
 • Jednou neplatí - kněz alkoholik (Témata týdne) Po své první odvykací kůře jsem zůstal dva měsíce bez alkoholu. Pak mě pozvali na svatbu synovce. Večer se tancovalo. Všichni byli v radostné a uvolněné náladě. Synovec ke mně přišel a řekl:…
 • Jídlo na lodi je zadarmo (Témata týdne) Jedna rodina kdysi emigrovala do Ameriky. Cestovali v podpalubí starého zaoceánského parníku a rozhodli se raději zůstat po celou cestu v kabině, aby nerozházeli své skrovné úspory. Všechno…
 • Kam vlastně spěchám? (Témata týdne) „Letenky jsou v kufříku.“  „A kam vlastně letím?“
 • Kardinál se spletl o nulu (Témata týdne) Kardinál Alexander Farnese (pozdější papež Pavel III.) byl velmi štědrý.
 • Kdo je připraven (Témata týdne) Obcházel jsem nemocné a jeden stařík mi řekl: "Dejte mi dnes prosím vás také pomazání."
 • Kdo z mnichů má pravdu (Témata týdne) Jedna stará pověst vypráví o dvou mniších, kteří se dostali do sporu kvůli nějaké pravdě. Nedokázali se shodnout a každý prosazoval svou.
 • Když mi bylo osmnáct - víra mezi vojáky (Témata týdne) V osmnácti letech jsem nastoupil vojenskou službu. Povolali mě do Paříže. Poprvé v životě jsem pobýval mezi lidmi, kteří vůbec nevěřili.
 • Kletba minula svůj cíl - síla modlitby (Témata týdne) Před nějakým časem jsem se dozvěděl, že na Maltě žije jistý mladý muž, který zasvětil svůj život ďáblu. Uzavřel s ďáblem smlouvu krví a prosil ho, aby ho obdařil mocí.
 • Kneippova diagnóza Rothschilda (Témata týdne) Rothchild klesl do židle a začal si stěžovat: „Ach, pane faráři, mně je tak špatně. Hned ráno se probudím s bolestmi hlavy, dopoledne mám závratě a po jídle jsem vyřízený.“
 • Kristus na židli (Témata týdne) Když jednou jeden kněz odcházel od lůžka umírajícího, ukázal na židli, ze které právě vstal, a řekl: "Pokaždé, když se na tu prázdnou židli podíváte, pokuste se vidět, že na ní sedí…
 • Král a sedlák- cokoli jste učinili... (Témata týdne) Jednoho dne se král Richard vypravil na lov. Zastihla ho bouřka a on se při ní ocitl uprostřed lesa docela sám.
 • Kus křídy - o ctnosti (Témata týdne) ​Pamatuji se na jedno nádherné ráno o letní dovolené, celé modré a stříbrné, kdy jsem se násilím odtrhl od svého úkolu nedělat v podstatě nic, nasadil si obstarožní klobouk, vzal hůl a strčil do kapsy…
 • Kázání o evangeliu (Témata týdne) Mladý kaplan nedávno přestoupil do mnohem kultivovanější farnosti, a tak navštívil jednoho starého kněze, aby ho požádalo radu.
 • Kázání svatého Františka (Témata týdne) Jednou v sobotu navštívil mladý kněz svatého Františka, u kterého hledal radu a pomoc pro své nedělní kázání.
 • Loupežná vražda a zpovědní tajemství (Témata týdne) Portugalsko roku 1910. Na věži farního kostela právě odbíjela půlnoc. Farář Ribeira chtěl právě opustit svou pracovnu, když zazněl zvonek. Asi nějaký těžce nemocný, pomyslel si.  
 • Láska až k obětování - Maxmilián Kolbe (Témata týdne) Osvětim roku 1941. Jeden vězeň utekl z koncentračního tábora.
 • Malá Sabrina – mezi životem a smrtí, resp. mezi životem a životem... (Témata týdne) „Sabrino! Kde se tu bereš?" Říká Bůh "Co ty tady? Jsi tu moc brzy.“ „Hledám svůj míč. Vypadl mi z rukou na ulici, a tak jsem se za ním rozběhla. Víc už nevím.“
 • Malý šroubek na lodi (Témata týdne) Byla jedna velká loď a jeden docela malý šroubek, který s mnoha dalšími šroubky spojoval velký ocelový plát. Ten šroubek se během cesty po Indickém oceáně uvolnil a vypadalo to, že…
 • Maminka a návrat z války (Témata týdne) Válkou zničené město bylo pokryto závojem noci. Ulicí kráčel jediný člověk. Po letech se vracel zase domů. Došel až k domu, v němž před válkou s maminkou bydlel, ale bál se jít dál.
 • Maria - pros za nás hříšné - příběh z války (Témata týdne) Padly první bomby. Sedíme v pohotovosti v místnosti pro mužstvo. S vážnými a bledými obličeji čekáme na první zásah. Každý ví, že by to byl konec.  
 • Matka a syn - chlapec s těžkým postižením (Témata týdne) Bernadettě Nolanové se zhroutil svět, když zjistila, že se její chlapec narodil s těžkým poškozením mozku. Věděla, že zůstane-li naživu, bude němý, nepohyblivý a do smrti odkázaný na invalidní…
 • Matka Tereza – malé věci s velkou láskou (Témata týdne) Pamatuji se na jedno setkání v Římě, kdy se sešly čtyři tisíce kněží. Při této příležitosti nám řekla: “Bůh vás nepovolal, abyste byli úspěšní. Povolal vás, abyste byli pokornými nástroji…
 • Mediální špína jako zkažený pudink (Témata týdne) Jedna rodina měla těžkosti se svou desetiletou dcerou Mary-Anne, protože chtěla vidět jistý film. „Všechny holky na to jdou, jen já ne,“ říkala matce. „Proč nesmím?“
 • Milovaný pes a záchrana (Témata týdne) Bylo mi tehdy deset let a při jednom rozhoukání sirén, které oznamovaly začátek náletu, jsem se dostal do sklepa nějakého domu v ulici, kde jsem dosud nikdy nebyl...
 • Miluje kočka myš? Požitkářská láska - lékař vypráví (Témata týdne) Do mé ordinace přivedl mladý muž svou dvacetiletou kvetoucí a půvabnou, ale těžce nervově nemocnou manželku. Stěžoval si, že se mu jeho žena úplně odcizila, celý den jen nečinně sedí a jen tak…
 • Mistr Eckhart o pozitivním myšlení (Témata týdne) Slavný německý mystik Mistr Eckhart kdysi napsal: „Myslím, že je to s námi jako s tím člověkem, který měl sto marek a ztratil čtyřicet - zbylo mu tedy ještě šedesát.
 • Mladý hasič zachraňuje-Kadaň 1953 (Témata týdne) V ústředně hasičského sboru zvoní telefon. Jsou tři hodiny ráno. Mladý hasič Erik, mající pohotovost, zvedá sluchátko.
 • Mnich Makarius a stupně svatosti (Témata týdne) Egyptský pouštní mnich Makarius se jednou zeptal Boha, jakého stupně svatosti dosáhl po mnoha letech postů a modliteb.
 • Mnichova moudrost – „Stojím-li pak stojím“ (Témata týdne) Jednoho mnicha, ponořeného do vnitřního života, se ptali, jak může být navzdory tolika úkolům vždycky tak soustředěný...
 • Mnichovy hříšné myšlenky (Témata týdne) Dva mniši uviděli na okraji cesty hezkou mladou dívku, která chtěla přejít rozblácenou cestu, ale bála se, že zapadne. I když řád zakazoval mnichům jakýkoli kontakt se ženou, přistoupil jeden z mnichů…
 • Modlitba odpuštění z Ravensbrücku (Témata týdne) Tato modlitba byla nalezena v koncentračním táboře v Ravensbrücku nedaleko mrtvého těla mladého muže...
 • Modlitba za uzdravení maminky (Témata týdne) Není to tak dlouho, co se lidé naší farnosti scházeli v mariánské kapli k nočním modlitbám za uzdravení mladé maminky, která umírala na rakovinu.  
 • Mors sola - Kateřina Jagelonská, o svátosti manželství (Témata týdne) Kateřina Jagellonská byla žena finského vévody Vasy. Když byl za velezradu odsouzen k doživotnímu žaláři, požádala švédského krále Erika, aby směla sdílet se svým mužem vězení. 
 • Most smíření (Témata týdne) Není tomu tak dávno, co dva bratři, kteří žili na dvou sousedících statcích, měli spor. Byl to první vážný problém po čtyřiceti letech...
 • Moudrý zloděj chleba (Témata týdne) V jedné zemi, kde se za zlodějství ukládal trest smrti, chytili mladého muže při krádeži chleba.
 • Mudrc a studna (Témata týdne) Mudrc kráčel vánoční nocí, když spatřil pastýře radostně spěchající k jeskyni. S odstupem je důstojně následoval. Nešel tam ze zvědavosti, tu zcela umrtvil. Věděl přece, že ho na konci žádné cesty…
 • Muslim u katolického kněze (Témata týdne) Jednou za mnou přišel muslim s velmi zvláštním problémem: “Můj život je plný okultismu. Přišel jsem za vámi, abyste mě osvobodil.” 
 • Musíme počkat až nás dohoní duše (Témata týdne) Vědci se vypravili do Afriky na expedici. Najali si několik černých nosičů a stále je s jejich těžkými bednami na zádech popoháněli, aby šli rychleji a rychleji, protože výprava má naspěch.
 • Muž, kůň, pes a nebe (Témata týdne) Muž, kůň a pes kráčeli ulicí. Po dlouhé době si muž všiml, že všichni tři zemřeli při nehodě. Někdy totiž zemřelým trvá déle, než si uvědomí svou novou situaci.
 • Místo dotyku nebe a země (Témata týdne) Dva mniši se dověděli, že na světě existuje místo, kde se dotýkají země a nebesa. Kdo prý to místo najde, ten nalezne všechno štěstí nebe i země.
 • Můžeme Pána Ježíše vykakat? (Témata týdne) Kryštof si stavěl z Lega a usilovně při tom o něčem přemýšlel. Nakonec vzhlédl a zeptal se: „Babičko, když sníme Pána Ježíše, to ho potom zase vykakáme?“  
 • Na dunajském kanále - uvězněný kněz v Rumunsku (Témata týdne) V roce 1950 chtěli Rusové vybudovat v Rumunsku obrovský kanál. Měla to být další vodní cesta mezi Dunajem a Černým mořem. Komunisté na to byli velice pyšní. Kromě jiných vězňů byl na stavbě i…
 • Nechtěné dítě (Témata týdne) "Mému bratranci se narodila dcerka... a když se narodila, uvažoval, je-li to vůbec ještě dítě. Byla naprostý mrzáček... 
 • Nejbláznivější jízda mého života - závod s časem (Témata týdne) Chtěl jsem jet na závody do Cuena v Itálii. Můj mechanik a já jsme jeli mým soukromým autem alpskou silnicí ze švýcarského Montreux do Svatého Mořice. 
 • Nepodařený zásah - pronásledování v Rusku (Témata týdne) "Policie," křičel polekaný dětský hlas. Sedm dětí se jako vítr vyhrnulo z domu, přelezlo plot a zmizelo.
 • Nerozvážná sázka, která mohla stát život (Témata týdne) Jednou přišli studenti z Ohia (USA) na novou společenskou hru. Jeden student a jedna studentka se proti sobě posadili na železniční koleje a čekali tam tak dlouho, dokud nepřisupěl vlak. 
 • Neskrýváme něco před Bohem? (Témata týdne) Jako malému dítěti se mi jednou dostal do ruky zapalovač..., schoval jsem ho, ale strašně jsem se bál, aby ho rodiče neobjevili.
 • Nesnáším svou spolužačku! – příběh odpuštění (Témata týdne) Jednou se mi stalo, že za mnou přišla šestnáctiletá dívka a řekla mi: “Nesnáším svou spolužačku.” A čekala na moji reakci. 
 • Nespravedlivý soud (Témata týdne) Ve středověku byl jeden ctnostný muž nespravedlivě obžalován z vraždy ženy. Ve skutečnosti byl viníkem vlivný muž toho království, a tak bylo zapotřebí od samého počátku najít obětního beránka,…
 • Nevidomá žena – o odpuštění (Témata týdne) Jednou jsem se modlil s nevidomou ženou. Byla velice nešťastná. 
 • New York - pokuta za malou solidaritu (Témata týdne) Obžaloba: odcizení bochníku chleba z jednoho pekařství.
 • Nečekaný příběh o krávě (Témata týdne) Mistr moudrosti procházel lesem se svým věrným žákem, když vtom v dáli spatřil místo, které vypadalo velmi chudě, a rozhodl se je navštívit.
 • Nora a Teoroi - příběh lásky (Témata týdne) Jmenovali se Nora a Teoroi. Byli to mladí lidé plní života... Dny na rajsky krásném ostrově rychle ubíhaly. Protože jim zůstalo odepřeno štěstí mít děti, v roce 1945 si jedno…
 • Náhodou správně - uznání přináší odvahu (Témata týdne) Když jsem ještě chodil do školy, některé předměty mi nešly a já jsem se je musel moc „dřít“. Nejhorší to bylo v latině. Učitel byl na mě tvrdý. 
 • O biřmování - Kdo je svatý... vitráž v kostele (Témata týdne) Bylo biřmování a biskup vyzval jednoho z chlapců, aby mu řekl, kdo je to svatý. Když klučina zaváhal, biskup ukázal na okno - na barevnou vitráž, která představovala titulárního světce…
 • O biřmování - Vytrvalé děvče z Litvy (Témata týdne) Když jsem byla v šesté třídě, chtěl mě třídní učitel přinutit, abych se zapsala do Pionýra. Protože viděl, že váhám, řekl: „Nechceš-li tento rok, v příštím roce je to…
 • O Bohu (Témata týdne)
 • O církvi (Témata týdne)
 • O hříchu - Kdo vyplnil trhlinu? (Témata týdne) „Babičko, někde jsem slyšel, že kdo se chová dobře, staví se do trhliny. Co je to ta trhlina?“ „To píše prorok Izaiáš... 
 • O křtu - Křest jako zrození, Helena Kellerová (Témata týdne) Helena Kellerová ztratila v jednom a půl roce zrak a sluch. Byla tedy hluchá, němá a slepá. Jak se z tohoto ubohého dítěte, vlastně zaživa pohřbeného, mohla stát velká, světu otevřená…
 • O manželství (Témata týdne)
 • O modlitbě (Témata týdne)
 • O naslouchání - Král kráva a moudrý Avicenna (Témata týdne) ​Avicenna byl významný arabský lékař, který žil ve středověku. Jednou za ním zdaleka přišli přátelé starého krále. Požádali Avicennu, aby se s nimi odebral krále uzdravit, protože byl vážně nemocný.…
 • O pokoře - Setkání s Bohem dnes (Témata týdne) Žák přijde k jednomu učiteli moudrosti a ptá se ho: „Rabi, v našich starých knihách čteme, že se Bůh setkal s člověkem a lidé že s Bohem mluvili, naslouchali mu a rozuměli jeho slovům. Proč…
 • O prioritách - Kameny a písek (Témata týdne) Poradce podniku Řízení času chtěl překvapit účastníky konference. Vytáhl z psacího stolu baňku s širokým hrdlem a položil ji na stůl spolu s kameny velkými jako pěst.  
 • O prioritách - Titanic a pomeranče (Témata týdne) Bylo těsně po desáté hodině v noci 14. dubna 1912, když Titanic, největší loď, která se tehdy plavila, narazila uprostřed Atlantiku na ledovec a po čtyřech hodinách šla ke dnu... 
 • O přikázáních (Témata týdne)
 • O rozdílnosti ženské duše (Témata týdne) Bůh pravil:  „Milý Mojše, tvá zbožnost mě těší a rozhodl jsem se, že ti splním jedno, a to jakékoliv přání
 • O službě - Dr. Brackett - ordinace nahoře (Témata týdne) Doktor Brackett měl praxi v malém americkém městečku. Znali ho jako přítele chudých. Jedinkrát v životě se prý měl ženit, ale v den svatby si ho zavolala chudá mexická rodina, aby pomohl s…
 • O službě - Ježíš bez rukou a nohou (Témata týdne) Během druhé světové války byla malá bavorská vesnička spojeneckými nálety doslova smetena. Mezi "oběťmi" byl i farní kostel. Socha Krista na postranní kalvárii vedle kostela přišla o ruce i…
 • O svatých - Legenda o svatém Christoforovi (Témata týdne) Christoforus byl pohan z Kanaánu. Byl obrovité postavy, smělý a veselý. Předtím než byl pokřtěn, se jmenoval Offerus. Když dorostl do plné síly, pomyslil si: Poputuji daleko a vyhledám největšího pána…
 • O svatých a svatosti - Mary Ryanová – dvacet pět let na lůžku (Témata týdne) Mary Ryanová - dvacet pět let ji upoutala rakovina na nemocniční lůžko... Když jsem ji pozdravil: "Tak jak se dnes máte, Mary?" už jsem věděl, co mi odpoví: "Skvěle, otče, díky…
 • O svátosti smíření - ´zpovědi´ (Témata týdne)
 • O vděčnosti - Fric vám chce poděkovat! (Témata týdne) Poprvé ve svém životě jsem ráno v šest hodin vkročil do nemocničního stacionáře. Staniční bratr Hollan stáhl pokrývku z první postele u dveří a řekl: "Můžete začít hned a vykoupat našeho…
 • O vděčnosti - Každý má co dát - Operace bez narkózy (Témata týdne) Silvio Pellico vypráví o svém příteli, se kterým byl vězněn na Špilberku a který musel být operován, protože měl v noze sněť...
 • O vzkříšení - Pohádka o kůzlátkách (Témata týdne) „Kdyby maminka koza vlkovi rozpárala břicho, těžko by kůzlátka vyskočila ven, viď? To se jen tak povídá malým dětem, protože by plakaly, kdyby se jim řeklo, že z těch roztomilých kůzlátek nebo…
 • O výchově - Příběh orlího mláděte (Témata týdne) Když orlí mládě vyroste a nastane čas, aby se naučilo létat, matka ho vezme a vynese vysoko k nebi. 
 • O věčnosti (Témata týdne)
 • O ztišení - Učit se být zticha (Témata týdne) Do jedné venkovské školy přijel inspektor. Procházel všemi třídami a vyptával se dětí, co se učí.
 • O člověku - Ecce homo–rám obrazu z války (Témata týdne) Během války našel jeden voják na bojištích Francie rozbitý rám, který kdysi obsahoval obraz Ježíše. Obraz byl pryč, ale na rámu stále ještě zůstala slova Ecce homo... 
 • Obchod s pravdou (Témata týdne) Muž procházel úzkými uličkami jednoho města. A jelikož měl čas, sem tam se zastavil u výkladní skříně. Když za jedním rohem zabočil, ocitl se před nenápadným obchodem s bílou markýzou. Zvědavě se…
 • Obejmout malomocného - Raoul Follereau (Témata týdne) V mnoha zemích Asie a Afriky jsou malomocní ještě i dnes oddělováni od ostatních lidí. Dokonce jsou někde zavíráni do táborů za ostnatý drát.
 • Odměněná důvěra - Napoleon bez peněz (Témata týdne) ​Jednou si císař Napoleon vyrazil do hostince. Doprovázel ho jen jeho pobočník Duroc. Nechtěli, aby je někdo poznal, tak byli oblečeni nenápadně.  
 • Opice v kleci - co nechci pustit (Témata týdne) V Indii žije jeden druh opic, které lidé chytají, zabíjejí a jedí. Přitom používají zvláštní metodu.
 • Osamocené umírání otců (Témata týdne) V jednom starém příběhu se píše, že kdysi v Makedonii bývalo zvykem, že děti odnášeli své příbuzné, kteří už byli staří a nemocní, do hor a tam je ponechávali svému osudu.
 • Papežovo auto pro Matku Terezu - přijď království tvé (Témata týdne) V Indii jsou asi čtyři miliony malomocných. Malomocný je vyhnanec, v mnoha případech ho prostě vyženou z domu. Proto se nakažení všemožným způsobem snaží svou strašnou nemoc zatajit.  
 • Parfém a oslava nedůvěry (Témata týdne) První školní den přinesl profesor do třídy velký flakón (lahvička na voňavku). „Je naplněný parfémem,“ řekl studentům. „Chci změřit vnímání každého z vás. Jakmile ucítíte…
 • Pastýř a bodlák (Témata týdne) Pastýři, kteří spatřili nebeské znamení, se radostně rozběhli k Betlému. Všichni až na jednoho...
 • Pasák a učenec (Témata týdne)
 • Pater Pio a poslušnost církvi (Témata týdne)
 • Patrick Reilly – mše v čínském vězení (Témata týdne) V knize Dálný východ píše kolumbijský misionář otec Patrick Reilly o tom, co prožil v komunistické Číně v prosinci roku 1988. 
 • Pašák - spravedlnost a výchova (Témata týdne) Jednou seděla celá rodinka venku u stolu. „Nechci jíst!“, řval Honza a hodil talíř s polévkou na zem. Otec se smál: „To je přece pašák, ten náš Honza!“
 • Pearl S. Bucková - láska zachraňuje (Témata týdne) Americká spisovatelka Pearl S. Bucková se ve světě stala známou svým románem z Číny Dobrá země.
 • Placky krále Alfréda II. (Témata týdne) Anglický král Alfréd II. zůstal během ostré bitvy proti zuřivým Dánům oddělen od svého vojska a byl nucen dát se na útěk.
 • Podezřelý muž v kostele (Témata týdne) Jednoho kněze zaujaly časté návštěvy ošuměle oděného neznámého muže v jeho kostele. To, co budilo jeho podezření, byl způsob, jak tyto návštěvy probíhaly.
 • Podobenství o dvou džbánech (Témata týdne) Prodavač s vodou vykonával každé ráno stejný rituál – položil si na rameno prkno a na každý konec připevnil džbán. Potom šel k řece, naplnil džbány vodou a donesl ji zákazníkům do…
 • Podobenství o tužce (Témata týdne) Vynálezce tužky oslovil svůj dokončený výrobek takto: "Musíš si zapamatovat čtyři věci: Zaprvé, tvoje dobrota a pravdivost je uvnitř tebe...  
 • Poklad leží nedaleko od nás (Témata týdne) Kdysi dávno žil v jedné velmi vzdálené vesnici mladý muž. Byl nesmírně chudý, neměl práci a žil v polorozpadlé chatrči za vesnicí. Jednou v noci se mu zdál sen –…
 • Poslední hodina rabiho Susji (Témata týdne) Rabi Susja přišel jednou do vesnického hostince a zůstal tam přes noc. Když se večer ocitl v místnosti sám, začal zpívat, jak bylo jeho zvykem, různé chvalozpěvy.
 • Poslední soud – Boží spravedlnost (Témata týdne) Na konci časů se miliardy lidí shromáždily na pláni u paty Božího trůnu. Mnozí uhýbali před pronikavým světlem, jež se před nimi rozzářilo. Ale některé skupinky vpředu vzrušeně rozprávěly - nikoli…
 • Poslušnost k církvi - zkouška pravosti (Témata týdne) Jednou mne zavolali, abych rozlišil případ ženy, která o sobě tvrdila, že je Boží ženou. Tato žena odevzdávala lidem poselství a pomáhala jim prostřednictvím automatického písma. Byl jsem si…
 • Poustevník a jeho práce (Témata týdne) Vypráví se, že si jeden starý poustevník často stěžoval na množství práce. Lidé se ho vyptávali, jak je možné, že uprostřed samoty v lese má tolik práce.
 • Pozdní příchody – otcovské řešení (Témata týdne) Jeden chlapec chodil soustavně pozdě ze školy a nikdy přitom nebyl s to rodičům své zpoždění jakkoli vysvětlit či omluvit. 
 • Pozdravení pokoje - eucharistie (Témata týdne) Zastupoval jsem nemocného kněze v jedné farnosti. Během vstupní písně přišla do kostela mladá maminka se dvěma malými dětmi, chlapcem a děvčátkem. 
 • Prasklo to! - spravedlnost a poctivost (Témata týdne) Mladý advokát si zařídil překrásnou kancelář. Jako korunu toho všeho si koupil luxusní telefon.
 • Predestinace na poli (Témata týdne) Hospodář se snažil zachránit zmoklé seno, a tak otec John zavolal: "Bůh požehnej vaší práci!" "Podívejte, kanovníku," opřel se farmář o vidle, "odpovězte mi na jednu…
 • Proces odpuštění - stupeň přijetí - příběh znásilněné ženy (Témata týdne)
 • Proces odpuštění - stupeň vyjednávání (Témata týdne) Jednou jsem psal něco do novin a zmínil jsem tam jméno jistého člověka. Šlo jen o žert, ale zřejmě jsem toho člověka dostal do podivné pozice, jeho se to dotklo a velmi se na mě rozzlobil. 
 • Projevit odpuštění - po odmítnutém těhotenství (Témata týdne) Jedna moje asistentka za mnou přišla velmi nazlobená. Kdykoli za ní přijde nějaká žena a řekne jí, že podstoupila potrat, místo toho, aby s ní soucítila a pomohla jí, cítí v sobě vůči ní velký hněv a…
 • Promiň - konec mlčení (Témata týdne) Jak jsem s ním mohla vydržet takových let? Přemýšlí žena ležící vedle svého manžela. Ten upřeně pozoruje strop ložnice...
 • Provazochodec a důvěra (Témata týdne) Propast byla hluboká stovky metrů a po úbočích se jí ježily desítky ostrých špičatých skal. Její dvě strany, vzdálené skoro sto metrů, propojoval jen napjatý tenký pevný drát...
 • Proč Bůh dopouští smrt nevinného? (Témata týdne)  Náhle zazvonil telefon a hlas na druhém konci mi sdělil, že našeho pětiletého syna Craiga přejelo auto.
 • Proč tam visí pořád? (Témata týdne) Jednou se Kryštof v kostele postavil před veliký kříž a dlouze se na něj zadíval. Už to je zvláštní, protože se většinou nedovede udržet ani chvilku v klidu. Po pár minutách se ke mně obrátil a zeptal…
 • První cena - obětavá láska (Témata týdne) Při jedné rozhlasové soutěži se posluchačů zeptali: „Jaká je nejkrásnější věta, kterou můžeme říci ženě?“
 • První misionáři na britských ostrovech (Témata týdne) Jedna stará anglická legenda vypráví o prvních křesťanských misionářích, kteří chtěli hlásat evangelium na britských ostrovech a museli si u krále vyžádat povolení ke kazatelské činnosti.
 • První skotský misionář (Témata týdne) První skotský misionář, který byl vyslán do Indie, byl Alexander Duff. V Indii, kde byla stará kulturní tradice, chtěl zřídit semináře a školy, a vést tak lidi k Bohu. Dlouho tedy sbíral knihy…
 • Psát do písku a do kamene (Témata týdne) Jedna arabská legenda vypráví příběh dvou přátel, kteří cestovali pouští. Když dospěli do určitého místa, začali se hádat.  
 • Pár bot – kdo je Bohu podobný? (Témata týdne) Bosý, asi šestiletý kluk, třesoucí se zimou, stál s čelem přitisknutým ke sklu výkladní skříně obchodu s obuví...
 • Pýcha předchází pád - nebezpečná nákaza (Témata týdne) Začátkem května propukla v té oblasti velmi zhoubná forma epidemie spály. Napadala hlavně vesnické děti a nechtěla obvyklým způsobem odeznít, naopak se šířila.
 • Přepracovanost a modlitba (Témata týdne)  Vzpomínám si, že jsem se jednou cítil velmi přepracovaný, když za mnou přišla žena, kterou jsem velmi dobře znal, a chtěla se mnou mluvit. Třásla se a říkala: “Otče, chci vám něco…
 • Přibili ho živého (Témata týdne) Malý Michal se upřeně zahleděl na kříž, který už tolikrát viděl, a zeptal se: "To oni ho přibili živého?"
 • Přinášíš-li svůj dar (Témata týdne) Paní kostelnice v neděli čekala na pana faráře v zákristii, odevzdala mu klíče od kostela a prohlásila: "Když jste mi toto udělal, vzdávám se služby!"  
 • Příběh drogově závislého trenéra - uzdravení ze závislosti (Témata týdne) Je velmi těžké modlit se za člověka, když cítíte, že s vámi nespolupracuje.
 • Příběh farmáře o štěstí (Témata týdne) Byl jednou jeden farmář, který žil v horách. Byl to chudý muž, podobně jako ostatní farmáři, kteří žili v jeho sousedství. Ale díky houževnatosti a pracovitosti se mu podařilo koupit si koně. 
 • Příběh matky zraněné vlastní matkou (Témata týdne) Jednou za mnou přišla se slzami v očích a s hlubokým vnitřním zraněním jedna žena.
 • Příběh o admirálovi - o naší neústupnosti (Témata týdne) Žil jednou jeden admirál a sloužil na vojenské lodi. Jednou v noci spatřil v dálce světlo a světelným kódem vyslal tomuto světlu zprávu: “Uhněte!” Ale odpovědí mu byla druhá…
 • Příběh o Irovi, který se setkal s Bohem (Témata týdne) Když přednes žalmu dokončil, nikdo netleskal. Po tvářích přítomných tekly slzy.
 • Příběh o nevidomém - o vděčnosti (Témata týdne) Jednou jsem se setkal s nevidomým mužem a zeptal jsem se ho: “Věříte, že vás Bůh může uzdravit?” Odpověděl: “Samozřejmě, že tomu věřím.”
 • Příběh o obrácení - mniši ze slavného kláštera (Témata týdne) Na jednom vrchu na Západě stál slavný klášter. Žilo v něm mnoho mnichů a mnoho poutníků tam přicházelo na návštěvu. Klášter byl velmi bohatý na povolání a byl známý zejména svými liturgickými…
 • Příběh o rozladěné kytaře (Témata týdne) V jedné uzavřené místnosti se nacházelo pět kytar, které žily svým obvyklým životem.
 • Příběh z Talmudu – smrt dvou synů (Témata týdne) V židovském Talmudu se vypráví o ctnostné manželce proslulého rabína Meíra. 
 • Příběh zneužité dívky - o lesbické lásce (Témata týdne) Problém byl v tom, že jako dítě byla pohlavně zneužita. To v ní vyvolalo velký hněv vůči mužům. Tento problém postupně narůstal, až se stala lesbičkou. Mnozí jí říkali, že je už pozdě, že tato…
 • Příběh Šuana – jak nalézt lásku (Témata týdne) V jedné africké vesničce žila chudá žena s dítětem. Chlapeček se jmenoval Šuan. Jednou tuto rodinu navštívil misionář a nechal u nich krabičku sušenek.
 • Příběhy ke katechezi (Témata týdne)
 • Přítel, nebo nepřítel? - Francie za války (Témata týdne) Jedna Francouzka vypráví, jak prožívala americkou spojeneckou invazi v Hitlerem obsazené Francii...
 • Půst z lásky (Témata týdne) Jedna žena onemocněla rakovinou a léčení v nemocnici bylo neúčinné... 
 • Rabi a návštěva (Témata týdne) Rabi měl návštěvu. Kromě matrace a několika knih v jeho pokoji nic nebylo.
 • Rabi odpověděl na otázky tancem (Témata týdne) Chasidští Židé v jednom malém ruském městě toužebně očekávali příjezd svého rabiho. Měli na něho tolik otázek, že jakmile rabi dorazil, cítil napjatou atmosféru.
 • Rabiho pohostinství (Témata týdne) Rabi Šmuel z Brysova byl věhlasným učitelem. Jednoho dne dorazila do Brysova velká skupina kupců, takže museli přes šabat zůstat v městečku.
 • Rabiho výstup k nebesům (Témata týdne) K zázrakům, které si lidé vyprávěli o jednom rabim, patřilo také, že každého rána před modlitbou vystupoval k nebesům. Jeden člověk tomu nechtěl věřit a schoval se blízko rabiho domu, aby ho…
 • Rafinovaná omluva a spravedlnost (Témata týdne) V roce 1981 byl vydavatel jedněch novin odsouzen k 40000 marek pokuty. Napadl totiž dobré jméno spisovatele Heinricha Bolla.
 • Rodiče malíře Rubense (Témata týdne) Roku 1570 seděl otec Jan Rubens v antverpské věznici a čekal, až pro něj přijde kat. Kvůli cizoložství byl odsouzen k smrti.
 • Rozdílné měřítko - pro nás a ty druhé (Témata týdne) Jednou šla jedna selka na trh. Chtěla tam prodat máslo a nakoupit rýži.
 • Rozjímání – dva nic neříkají (Témata týdne) Stará paní seděla dlouhé hodiny v kostele pohroužená do modlitby, ale její rty se přitom ani nepohnuly. Kněz se jí jednou zeptal, o čem k ní Bůh hovoří.  
 • Ruská legenda - je možné zkrátit si kříž? (Témata týdne) Jeden poustevník obrátil dva nebezpečné zločince, kteří měli na svědomí několik loupežných vražd. Ti dva se vyznali ze všech svých zločinů a ptali se, jak by to mohli napravit.
 • Růže a ropucha (Témata týdne) Byla jednou jedna rudá růže, která se cítila báječně, ...ale jednoho dne si uvědomila, že si ji lidé prohlížejí jen zpovzdálí. Všimla si, že vedle ní stále sedává velká tmavá ropucha...
 • Sedlák a Bůh (Témata týdne) Jeden sedlák s pytlem plným pšenice na zádech potkal Pána Boha. 
 • Sedmdesát let užitečného života na lůžku (Témata týdne) Znal jsem na Sicílii sestru, která před několika roky zemřela. Jako nemocná strávila v posteli asi sedmdesát let. Byla ale tak vyrovnaná a klidná, že za ní přicházelo mnoho lidí, aby se za ně…
 • Skotská loď - o vytrvalosti v lásce (Témata týdne) Manželky, matky a dcery rybářů se při každé bouři, kterou trávili jejich blízcí na moři, bály, že už nikdy nespatří své milované - a nebylo divu, pobřeží je tam zlověstné a nebezpečné i pro toho, kdo…
 • Skutečná cena prstenu (Témata týdne) Jeden mladík utrápeného vzezření předstoupil před starce s pověstí moudrého muže a naléhavě pravil: „Mistře, jsem zoufalý. Cítím se tak bídně, že nemám sílu nic uskutečnit."
 • Slavná herečka a velký trapas (Témata týdne) Slavná herečka a zpěvačka Wilhelmine Schroderová už měla po období rozkvětu. Jednou na cestě z Hamburku do Frankfurtu v oddělení první třídy se rozhovor stočil na ni.
 • Slohové cvičení (Témata týdne) Učitelka očekávala Matyášovi rodiče. Pozvala je do školy, protože si s nimi chtěla pohovořit o chlapcově zhoršeném prospěchu a o jeho podivném a roztržitém chování ve škole.  
 • Spálená bankovka - neuveď nás do pokušení (Témata týdne) V roce 1960 se začal mladý francouzský kněz, otec Martin, starat o opuštěné děti. Najal pro ně dům, který mladí lidé brzy pojmenovali „náš domov“.
 • Starožitníkův příběh (Témata týdne) Přišel ke mně do starožitnictví takový malý zarostlý chlapík, vytáhl roli, rozbalil ji přede mnou a čekal, co já na to. Dívám se a žasnu, byl to báječný kousek, empírová litografie, a na ní Jeruzalém…
 • Stavba a nosiči kamene (Témata týdne) Muž přišel do lomu, kde pracoval. Spatřil spoustu lidí, jak nosí kusy kamene. Všichni dělali to samé, ale každý jiným způsobem.  
 • Stopy v poušti (Témata týdne) Jeden muž měl v noci sen. Zdálo se mu, že se s ním Kristus procházel podél mořského břehu.
 • Svatý Jeroným a víno z Kány Galilejské (Témata týdne) Jeden posměváček si tropil smích ze svatého Jeronýma, který byl velkým znalcem Písma, a vypočítal mu, že Ježíš na svatbě v Káně proměnil přes tři sta litrů vody ve víno, třebaže svatební společnost už…
 • Svědomí vojáka Rudé armády (Témata týdne) Poslední Ivanova sdělení rodičům jsou zvláště výmluvná. 14. července 1972 píše: „Brzy už asi nebudete dostávat mé pozdravy. Zakázali mi, abych mluvil o Ježíši Kristu.“
 • Syn - nejcennější obraz (Témata týdne) Jeden bohatý muž a jeho syn měli společnou vášeň pro umění. Ve sbírce měli všechny druhy děl – od Picassa po Rafaela. Často vedle sebe sedávali a obdivovali velká umělecká díla.
 • Takové odpuštění nestojí za nic (Témata týdne) Dvě sestry se před mnoha lety rozkmotřily. Když se Aleně blížila osmdesátka, začalo Martě vyčítat svědomí.  
 • Technika uzdravování - podstata je v lásce (Témata týdne) Představte si, že by se setkali všichni lidé z Palestiny, které Ježíš vyléčil ze slepoty, a rozhodli by se napsat knihu. Chtěli by v ní vydat svědectví o tom, jak je Ježíš uzdravil. 
 • Terry Fox a Donal Marrs běží (Témata týdne) Terry Fox byl vysokoškolský student z Kanady. Bylo mu právě dvaadvacet let. Rád sportoval, byl v univerzitním basketbalovém týmu. V roce 1977 se u něho náhle projevila rakovina kostí...
 • To může jen kněz (Témata týdne) Ptal jsem se kněze-jubilanta, co ho přivedlo ke kněžství. Začal vyprávět: "Pocházím z hospody a odmalička jsem se chtěl věnovat hudbě. Asi v devíti letech mi vážně onemocněl…
 • To není Pán Ježíš (Témata týdne) Můj malý vnuk Kryštof jednou, právě v okamžiku, kdy po slovech kněze „Toto je moje tělo, které se za vás vydává“, nastalo v celém kostele hluboké ticho, zaječel nahlas svůj protest:…
 • Tolstého podobenství o plavbě života (Témata týdne) Připadal jsem si jako člověk, kterého posadili do člunu a do jeho nezkušených rukou vložili veslo. Odrazili mě od břehu a nechali mě veslovat po proudu života.
 • Tomáš Kosaki Hikotaro - japonský mučedník (Témata týdne) Ve Vatikánu je dodnes uchován dopis, který své matce napsal čtrnáctiletý japonský chlapec v roce 1593 před cestou ke své mučednické smrti...
 • Transplantace (Témata týdne) ...měla krásný přátelský vztah se svou dcerou Sárou, která už byla dospělá a žila se svou rodinou v sousedním městečku.
 • Tygr a liška (Témata týdne) Jeden muž uviděl na své cestě lesem lišku, která přišla o všechny čtyři nohy. Divil se, že zvíře, které už nemohlo lovit, bylo stáje naživu.
 • Tři dýmky – o hněvu (Témata týdne) ​Kdysi člen jednoho kmene předstoupil rozzuřeně před náčelníka a sdělil mu, že se rozhodl pomstít se nepříteli za těžkou urážku. 
 • Tři slepci a slon (Témata týdne)  Jednou se stalo, že do městečka, v němž žili, přijel cirkus. Mezi vší nádherou se vyjímal velký bílý slon. Jednalo se o zvíře tak neobvyklé, že nikdo o ničem jiném nehovořil. Tři…
 • Tři síta - pravda, dobro a potřebnost (Témata týdne) ​Jednou přišel kdosi celý rozčilený k Sokratovi: „Sokrate, slyšel jsi, co udělal tvůj přítel? To ti musím hned vyprávět.“  
 • Ukradený diamant - o aragonském králi (Témata týdne) Jednou šel král se svými dvořany ke klenotníkovi. Zatímco se bavil s obchodníkem, prohlíželi si dvořané šperky. Když opustili obchod, přiběhl za nimi rozčilený klenotník. Hlásil králi, že se…
 • Umíte mlčet? - generál a zvědavec (Témata týdne) Během americké občanské války se jeden zvědavec zeptal generála Jacksona: „Pane generále, mohu se vás zeptat, kde teď nepřítele napadnete?“
 • V obchodě – Bůh koná dobro skrze nás (Témata týdne) Jednomu chlapci se zdálo, že se ocitl ve velkém obchodě. Za pultem jako prodavač stál anděl.
 • V otcově náručí (Témata týdne)
 • Versailleský palác - dcera krále (Témata týdne) Francouzský král Ludvík XV. měl velmi domýšlivou dceru. Jednou nemohla najít princezna svůj zlatý náhrdelník.
 • Vinař (Témata týdne) Když jsem přišel na své nové působiště do Velkých Němčic na jižní Moravě, ukázal mi pan kostelník vinohrad na farní zahradě... 
 • Vladimír a dozorce - lékař v koncentráku (Témata týdne) ​Vladimír Lindenberg, pravoslavný křesťan, byl lékař. Žil ve třicátých letech v Bonnu a jako Hitlerův odpůrce byl odsouzen na čtyři roky do koncentračního tábora. 
 • Vnitřní politika ministra zahraničí - spravedlnost a úcta (Témata týdne) Jednou se francouzského ministra zahraničí Roberta Schumanna zeptali, proč se neoženil.
 • Vteřinová zbožnost (Témata týdne) Už dávno jsem si všimla u dětí něčeho, čemu říkám „vteřinová zbožnost“. Nejčastěji je to vidět v kostele...
 • Vyměnili si místo - ruská revoluce, život za život (Témata týdne) Jeden z nejukrutnějších vůdců revoluce byl zavražděn neznámými lidmi. Komunisté okamžitě zajali mnoho nevinných jako rukojmí. 
 • Vypočítavost a ne smíření (Témata týdne) Jakýsi starý muž se jednoho večera procházel po mořském břehu a našel tam kouzelnou lampu. 
 • Vyprávění o strachu, příběh o ´kuřátku´ (Témata týdne) V ohradě žila slepice a okolo ní mnoho kuřátek. Jednoho dne se mezi kuřaty octlo mládě orla. To však o sobě nevědělo, že je orlem.
 • Vysvobozen z pekla drogové závislosti (Témata týdne) Nicky Cruz vedl v šedesátých letech domov pro drogově závislou mládež v New Yorku. 
 • Vánoční pohádka (Témata týdne) Nedaleko od Betléma žili pastýři se svými ovečkami, ale v jejich blízkosti žil také zlý vlk, který byl nejen zlý, ale i úskočný...
 • Víra – v jazyce Papuánců (Témata týdne) Misionář se po měsíce pídil po náhradě za slovo ´víra´ v jazyce Papuánců, protože v jejich jazyce nebyl pro to slovo ekvivalent. Jednou za ním přišel jeden domorodec...
 • Z onoho břehu se nikdo nevrátil - příběh o rybách (Témata týdne) Dvě ryby si "vyšly" na procházku po moři. Najednou přímo před sebou zahlédly chutného červa.
 • Z čeho má být život (Témata týdne) Tatínek se ptá syna, co by si přál k narozeninám. Chlapec bez zaváhání odpoví: „Koně!“
 • Zakázaná kniha - pronásledování za komunismu (Témata týdne) Když byl ještě na svobodě, vypisoval si myšlenky z bible do malého notýsku, aby mohl v lágru pokračovat ve svém poslání. Ale jak do lágru knížečku propašovat?
 • Začarovaný kruh násilí a spravedlnost - David Wilkerson (Témata týdne) Velký chlapec mi přistrčil špičku nože na prsa a poklepal jím na knoflíky od košile. "Dávej pozor, co teď přijde, maličký..."
 • Zlatá medaile - spravedlnost a pravdivost (Témata týdne) Vtom si Francouz strhl masku. Zvedl fleret před prsa do výše, postoupilo krok blíž k rozhodčím a prohlásil: „Je suis touché - jsem zasažen!“  
 • Zlaté srdce - pomáhá tam, kde je třeba (Témata týdne) Jeden starý zkušený soudce si vyšel na večerní procházku. V městském parku potkal známého mladíka. „Zdravím tě, Pavle,“ řekl starý pán. „Slyšel jsem, že se chceš ženit. To je…
 • Zneužití moci - čím víc máme, tím víc... (Témata týdne) Ve škole jsem poprvé v životě zažil, že se bohatým dávaly výhody. Bohužel to nebylo naposled!
 • Zpomal a dělej jen to, co ti řeknu (Témata týdne) V této době jsem se setkal s Briege McKennou. Je to řeholní sestra s darem uzdravování a modlitby za kněze. Sestra Briege se za mě modlila a řekla mi: “Mám před sebou obraz a vidím, jak se…
 • Zpověď u Dona Bosca (Témata týdne) Jeden člověk z Turína se zpovídal Donu Boskovi a dostal otázku: „Jak dlouho jste nebyl u zpovědi?"
 • Zrcadlo, sklo a trochu stříbra (Témata týdne) „Rabíne, co si myslíš o penězích?“ ptal se jeden mladík učitele.
 • Záchrana Toničky (Témata týdne) Jednou se měla přistavovat část mlýna a stavitel rozhodl, že lípa musí pryč. 
 • ´Až řeknu tři, střelím...´ (Témata týdne) „Ubohý Bille, musím tě, bohužel, ubytovat ve strašidelném pokoji. Všechny ostatní jsou již obsazeny."
 • ´Copak nás nikdo neslyší?´ - Otčenáš v zavaleném dole (Témata týdne)  Dříve než dokončil větu, otřásly dolem strašlivé rány a praskot. Pak všechno zahalila tichá temnota. Jen několik kahanů mdle prosvítalo hustou tmou. „Zasypalo nás to,“ zakoktal…
 • ´Internacionála´ německy, z tábora německých zajatců - zbav nás od zlého (Témata týdne) Rusko, Štědrý večer 1946. V táboře německých zajatců je ticho. Většina na smrt unavených zajatců se po těžké práci v uhelném dole natáhla na pryčnu a přes hlavu si přetáhla špinavé hornické hadry, aby…
 • ´Láska vítězí´ - k úspěchu stačí trochu fantazie (Témata týdne) První román spisovatele Petra Axwortyho nesl velkolepý název "Láska vítězí", ale nikdo ho nekupoval...
 • ´Napij se vincentky´ - jak vyřešit krizi v manželství (Témata týdne) ​K svatému Vincenci Ferrerskému přišla jednou jedna žena a hořce si stěžovala na svého muže...
 • ´Tygr´ - neúplatný politik (Témata týdne) Francouzský předseda vlády Clemenceau byl velmi přísný a svědomitý. Proto mu také říkali "tygr".
 • ´…a přece mi odpustil´ - příběh ze španělské občanské války (Témata týdne) Ve Španělsku nemilosrdně zuřila občanská válka (1936-1939). Znesvěcené kostely, hořící vesnice, znetvořené mrtvoly ukazovaly cestu, kterou se ubíralo rudé vojsko (republikáni). 
 • Útočiště - záchrana židů za války (Témata týdne) Za druhé světové války byli Židé i v Holandsku pronásledováni a museli se skrývat.
 • Útočiště pro krále (Témata týdne) Zem byla té noci rozechvělá očekáváním. Maličká planeta jedné ze slunečních soustav v miliardě galaxií, kterých je ve vesmíru jak naseto, byla vyvolena, aby se na ní zjevilo tajemství...
 • Čas na osobní modlitbu a na práci (Témata týdne) V mém životě nastalo období, kdy jsem neměl čas na osobní modlitbu. Byl jsem farářem na Maltě a měl jsem mnoho povinností a spoustu práce. Ale přesto jsem prožíval úzkost a pocity viny.
 • Černoch se prosazuje - zrušení otroctví v Americe (Témata týdne) Booker Washington byl malý černošský kluk v době otroctví v USA - už jako devítiletý musel pracovat dvanáct hodin denně v dolech
 • Červená Karkulka (Témata týdne) Po slavnosti prvního svatého přijímání se všichni ve sváteční náladě rozcházeli domů, jen malá Maruška pořád klečela v kostele...
 • Člověk a jeho stín (Témata týdne) Jeden člověk se chtěl zbavit svého stínu, ale vše bylo marné. Ať dělal, co chtěl, nedařilo se mu to. Běhal, skákal, válel se po zemi, ale jeho stín byl pořád s ním.
 • Čtvrtý král (Témata týdne) Před téměř 2000 lety žil v Anatolii (Turecko) mladý král, který měl zdědit malou říši. Jednou měl podivuhodný sen. V tmavé krajině spatřil mnoho bědných postav: žebráky a mrzáky, zajatce a hladové,…
 • Ďábel je jako pes na dlouhém řetězu (Témata týdne) Svatý Augustin jednou řekl: „Ďábel je jako pes na dlouhém řetězu, z kterého se ale nemůže utrhnout. Dokud nevkročíte na jeho území, nemáte se čeho bát.”
 • Ďábelské pokušení (Témata týdne) V jedné staré legendě se vypráví o třech ďáblových učních, kteří při šli jednoho dne na zemi, aby zde uzavřeli své vzdělání. Se Satanem, nejvyšším z ďáblů, hovořili o svých plánech uvádět lidi v…
 • Šašek a král (Témata týdne) Dvorního šaška jednou přivolali, aby rozjasnil poslední hodiny umírajícího krále svými žerty a svým humorem. Ale ani jeho nejlepší vtipy a žertíky nevyvolaly na tváři vládce jediný…
 • Šimbakuku - bible a dva obrácení (Témata týdne) Bez jakýchkoli dalších křesťanských kontaktů a vedeni pouze textem Písma, proměnili tihle dva muži celou svou komunitu. Nebyla tam šatlava ani nevěstinec, žádní opilci, žádné rozvody. 
 • Šnek útočí :-) (Témata týdne) Jeden šnek, který bydlel u železničního náspu, se každý den rozčiloval nad rychlíkem, který svištěl kolem a rušil ho v práci.
 • Štěkající teolog - víra ve vzkříšení (Témata týdne) Těžce nemocný uchopil lékařovu ruku: „Je mi tak úzko ze smrti. Řekněte mi, pane doktore, co mě po smrti čeká? Jak to bude vypadat na druhé straně?“
 • Šťastný Rockefeller (Témata týdne) Jako mladý muž byl silný a nezdolný. Jako obchodník se vypracoval k úžasným výsledkům. Ve třiatřiceti vydělal první milion dolarů. V té době zasvětil každou vteřinu svého života svým obchodům.
 • Žena a její modlitba Otče náš (Témata týdne) Jeden kněz si všiml, že žena, kterou si pamatoval z nedělních mší, je během celé mše hluboce ponořená do modlitby. Rozhodl se poučit z její zkušenosti a při jedné příležitosti se jí zeptal, jak si…
 • Žena s cibulí (Témata týdne) V jedné povídce vypráví Dostojevskij o ženě, která byla po dobu svého života velmi zlá. Po její smrti bylo všem jasné, že po sobě nezanechala jedinou stopu dobra.
 • Žena se zlomenou nohou - Bůh o nás pečuje (Témata týdne) Na modlitebním setkání nám jedna šedesátiletá žena vyprávěla, že jednou spadla na schodech a zlomila si nohu. Měla velké bolesti a nedokázala v té chvíli nic dělat. Na chvíli se jí zmocnila…
 • Žena toužící po trpělivosti (Témata týdne) Jednou za mnou přišla žena a žádala mě, abych jí vyprosil dar trpělivosti. Zeptal jsem se jí: “Myslíte to vážně?” Ona odpověděla: “Na sto procent.” Tak jsem se za ni modlil,…
 • Žena uzdravená ze ztráty manžela (sebevražda) (Témata týdne) Do mého společenství patří žena, která utrpěla vážný šok. Jednou po návratu domů našla svého manžela, který spáchal sebevraždu. 
 • Žena v kostele – rozhovor s Bohem (Témata týdne) Kněz si povšiml ženy, jež s hlavou v dlaních seděla v prázdném kostele. Byla tam, ještě když po hodině odcházel. Později se vrátil a nalezl ji na stále stejném místě.
 • Židovka a gestapák (Témata týdne) V době, kdy už Němci ustupovali před Rusy, probudilo doktora jednou v noci ze spánku hlasité bušení na domovní dveře. Vzal si župan a šel otevřít. Za dveřmi stál německý důstojník na útěku, který…
 • Život nebo smrt je v našich rukách (Témata týdne) Moudrý láma promlouval před mnoha posluchači. Měl jednoho žáka, který byl závistivý a nikomu nedůvěřoval.
 • „Důvěřuj Ježíši Kristu!“ - slova matky ve vězení (Témata týdne) „Umučeni pro Krista“ - tak se jmenuje kniha baptistického faráře Richarda Wurmbranda. Pochází z Rumunska. Vypráví, jak ho v roce 1948 přepadli na ulici komunisté. Zavřeli ho, protože…
 • UMÍRNĚNOST – schopnost se ovládat (Témata týdne) Kdbychom ctnosti srovnali s letadlem, bude spravedlnost motorem, hnací silou. Síla sama však nestačí, potřebuje také vedení, a tím je moudrost. Statečnost a…
 • 7. NEPOKRADEŠ - Jak si bratři dělili úrodu (Témata týdne) Byli jednou dva bratři. Mladší se oženil a měl sedm dětí, starší zůstal sám. Společně obdělávali svůj statek...
 • 7. NEPOKRADEŠ - O sdílení radosti (Témata týdne) „Bratře vrátný,“ oslovil mnicha, „víš, komu chci darovat tento hrozen vína, který je nejkrásnější z celé mé vinice?“
 • 8. NEPROMLUVÍŠ křivé svědectví - Oškubaná slepice (Témata týdne) Filip Neri byl chytrý svatý. Jednou chtěl odnaučit jednu ženu roznášení pomluv o jiných lidech.
 • 8. NEPROMLUVÍŠ křivého svědectví - Goebbels (Témata týdne) Bylo to v Německu za druhé světové války. Georges Maus (1888-1945) byl profesorem dějepisu.
 • Akustické znečištění - příliš mnoho slov (Témata týdne) „Ano, ano,“ říká si Pánbůh. „Nikdy mě nenechají mluvit. Pořád mluví jen oni ... A to jim můj Syn připomínal: ´Šetřte slovy, přátelé, šetřte slovy´ (srov. Matouš…
 • Boha není třeba hledat daleko (Témata týdne) Na stránkách staré knihy z klášterní knihovny četli dva mniši, že existuje místo na konci světa, kde se země dotýká nebe. Rozhodli se, že půjdou a najdou to místo. Slíbili si, že se nevrátí zpátky,…
 • Být vždy připraveni – Konec světa (Témata týdne) Uprostřed jakéhosi zasedání se najednou prudce setmělo a někdo se vyjádřil, že nastává konec světa. Vypukla panika, neklid, zmatek.
 • Churchill a lady Astorová - láska k nesympatickým (Témata týdne) První žena, která pronikla do britského parlamentu, byla lady Astorová. Měla ostrý jazyk, ale na Churchilla nestačila.
 • Co bych z toho měl? Rybář a podnikatel (Témata týdne) Jeden podnikatel přišel na břeh jezera a uviděl rybáře, jak tam nečinně leží a odpočívá. Udiveně se ho ptal: „Prosím tě, proč tady ležíš a nic neděláš?“
 • Co dokáže matka - dát nás dohromady (Témata týdne) Krátce nato jsem dostal zvláštní poštu. Matka mi totiž poslala první a třetí stranu jednoho dopisu, který byl adresován oběma. Věděl jsem tedy, že má sestra má chybějící stranu dvě a…
 • Co je nebe a peklo - Voják a mnich (Témata týdne) Jeden statný, sebevědomý, drsný voják navštívil malého mnicha. „Mnichu,“ řekl mu, „vysvětli mi, co je to peklo a co ráj!“
 • Co je skutečné štěstí… (Témata týdne) Jedno čínské podobenství vypráví o chudém rolníkovi, který obdělával své pole za pomoci starého ubohého koně a spolu se svým jediným synem žil bídně ze skromné úrody.
 • Dobré zaopatření nebo láskyplné bezpečí? (Témata týdne) Před několika lety udělali v Americe jeden hrozný pokus. Bylo to v kojeneckém ústavu pro sirotky. V jedné místnosti bylo šest kojenců, bylo o ně sice velmi dobře postaráno, co se týče stravy a…
 • Don Bosco a důvěra v Boží pomoc (Témata týdne) V roce 1847 koupil Don Bosko dům, který měl sloužit jako útulek pro děti z ulice. Neměl však ani korunu...
 • Dva muži na pivu - pesimista a optimista (Témata týdne) Představte si dva muže, kteří spolu popíjejí. Před oběma je velká sklenice piva.
 • Dva vlci v nás (Témata týdne) Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.  
 • Dva vrabčáci - různý úhel pohledu (Témata týdne) ... Vrabec cítil, jak mu začíná vřít krev, nerozmýšlel se a vrhl se ke svému protivníkovi dolů, aby mu dal co proto. Druhý vrabec si to samozřejmě nenechal líbit, a tak poskakovali proti sobě,…
 • Dvě zrcadla – dva úhly pohledu (Témata týdne) Jednou si Satan vymyslel hru, aby se pobavil. Vytvořil ďábelské zrcadlo, které mělo kouzelnou moc: Co bylo krásné a dobré, to se v něm zdálo ubohé a k ničemu, zatímco to, co bylo zlé a špatné, se…
 • Děti v nebezpečí a sestra Tarcisia (Témata týdne) Bylo pozdě v noci, 4. června 1952. V kuchyni kláštera na předměstí hlavního peruánského města Limy se ještě svítilo.
 • Gobelín - jak Bůh vidí můj život (Témata týdne) Synku, ty jsi neviděl celé dílo. Pracuješ na jedné částečce výšivky a neznáš celek.
 • Hlavně nikde nenarazit? (Témata týdne) Mladý novinář dostal místo v lokální redakci jednoho časopisu a měl napsat svoji první zprávičku o hospodské rvačce. Měl strach, zda zprávu napsal správně, a z opatrnosti přečetl nejprve její koncept…
 • Jsi pořád vdaná? - manželská láska (Témata týdne) Můj pětiletý chlapec se mě nedávno zeptal: "Co si lidé říkají, když mají svatbu?"
 • Kameník při práci - příběh o vytrvalosti (Témata týdne) Muže, který dlouhou dobu pracoval na jedné věci a ani přes velké překážky se nevzdal, ale úspěšně ji dotáhl do konce, se ptali, jak to dokázal, že neklesl na mysli. 
 • Kde bydlí... nebo nebydlí Bůh? (Témata týdne) Dám ti gulden, když mi řekneš, kde bydlí Bůh...
 • Kdo je venku a kdo uvnitř - o formalismu v duchovním životě (Témata týdne) Nelpíme pouze na vnějších slavnostech a obřadech?
 • Když bylo zle, tak sliboval (Témata týdne) Dva námořníci ztroskotali a už celé dny se plaví po moři na chatrných troskách své lodi.
 • Kobylky v polévce - o přijímání nepříjemností (Témata týdne) Jeden mladý mnich přišel za starým moudrým mnichem: „Otče,“ oslovil ho, „ty víš, že už to bude skoro rok, co žiju v téhle poušti. A za tuto dobu šestkrát nebo sedmkrát přiletěly…
 • Malé černé autíčko - co je víc? (Témata týdne) Jeden učitel ve škole předvedl žákům pokus. Nakreslil malinkaté černé autíčko na velký bílý papír a pak ho ukázal žákům. „Co vidíte?“ zeptal se jich.
 • Malý jako fazole (Témata týdne) Pánu Bohu přišel dopis podepsaný „Eliška“: „Můj drahý nebeský Otče, počala jsem dítě, své první dítě, a jsem v druhém měsíci těhotenství.
 • Mark Twain a jeho otec (Témata týdne) K Marku Twainovi jednou přišel sedmnáctiletý mladík a vysvětloval: „Už si nerozumím se svým otcem..."
 • Milostný dopis - s podmínkou (Témata týdne) Jeden mladík napsal své milé milostný dopis: „Mám Tě tak rád! Skočil bych pro Tebe do ohně, vystoupil na nejvyšší horu, přeplaval tu nejširší řeku. Tedy zítra večer, nebude-li…
 • Nejen almužna, ale i sebeúcta (Témata týdne) Moji rodiče měli selský statek v blízkosti velkého města. V době velké hospodářské krize po první světové válce k nám stále přicházeli nezaměstnaní z města, aby si vyprosili něco k jídlu.
 • Nicky Cruz v Berlíně - láska proměňuje (Témata týdne) Dva týdny mě dnem i nocí pronásledovala tato slova: „Ježíš tě miluje!“ Když jsem pak slyšel, že David má promluvit k mladým, strčil jsem revolver do kapsy a šel jsem na setkání.
 • O andělech (Témata týdne)
 • O Bibli (Témata týdne)
 • O ctnosti obezřetnosti - moudrosti (Témata týdne)
 • O ctnosti spravedlnosti (Témata týdne)
 • O ctnosti statečnosti - odvahy (Témata týdne)
 • O ctnosti umírněnosti (Témata týdne)
 • O dobru a zlu (Témata týdne)
 • O důvěře (Témata týdne)
 • O lásce (Témata týdne)
 • O majetku (Témata týdne)
 • O mateřství a otcovství (Témata týdne)
 • O mši svaté (Témata týdne)
 • O naději (Témata týdne)
 • O oběti (Témata týdne)
 • O odpuštění (Témata týdne)
 • O odvaze riskovat zkoušku (Témata týdne) Král chtěl obsadit jeden důležitý úřad, a proto svolal své dvořany ke zkoušce. Obklopil ho velký houf silných a moudrých mužů. 
 • O pravdě a pravdivosti (Témata týdne)
 • O smyslu (Témata týdne)
 • O svobodě (Témata týdne)
 • O svátosti eucharistie (Témata týdne)
 • O těhotenství, potratech (Témata týdne)
 • O uzdravení (Témata týdne)
 • O víře (Témata týdne)
 • Odvolávám - svátost nemocných a svobodní zednáři (Témata týdne) Velmistr belgických zednářů Verhaegen vymyslel nový zákon - do budoucna žádného nemocného svobodného zednáře nemohl navštívit kněz a u jeho postele měli držet stráž tři jiní zednáři.
 • Opat Don Sortais a Hitlerova mašinérie (Témata týdne) Bylo pondělí 20. října 1941, asi 7 hodin, 50 minut. Plukovník Hotz, německý důstojník a vrchní velitel města Nantes, se ubíral do služby. V ulicích bylo pološero, ještě se úplně nerozednilo. Na rohu…
 • Otče náš ve vězení - příběh Thierryho (Témata týdne) Tento velmi neobvyklý dopis napsal dvacetiletý mladík Thierry..
 • Papež Jan XXIII. a představená :-) (Témata týdne) Venku přede dveřmi stál sám papež a trpělivě čekal, až mu po zazvonění otevřou.
 • Partner do života – strom poznáš po ovoci (Témata týdne) Byla jednou jedna mladá, krásná dívka, žádoucí a obletovaná. Měla dva nápadníky, mezi kterými se nemohla rozhodnout. 
 • Perla - mateřství (Témata týdne) Jedna ústřice se obrátila na svou sousedku a začala se jí svěřovat: „Cítím v sobě tak ohromnou bolest. Je ve mně něco těžkého a kulatého a jsem tak vyčerpaná.“ Ta druhá jí odpověděla…
 • Podivné třetí přání - při stvoření světa (Témata týdne) Když Bůh tvořil svět, směli si prý lidé přát, jakou by chtěli mít svou zem. Když Bůh přišel do Švýcarska, řekl pra-Švýcarovi: „Máš tři přání. Řekni, jakou chceš mít svou zem.“
 • Pohádka o královském synovi a zahradníkově dceři (Témata týdne) Byl jednou jeden král a ten měl jediného syna, který se měl stát jeho nástupcem. V sousedství toho království však žila zlá čarodějnice, která záviděla království pořádek a blahobyt. Jednoho dne se jí…
 • Poslanec v nebi - boží a lidské plány (Témata týdne) Jednoho dne přijde do ráje poslanec z parlamentu. Ano, občas se sem některý dostane, i když, no, není to zase tak často. V takových případech je celý ráj na nohou.
 • Použít všechny své síly (Témata týdne) Tatínek pozoroval svého malého chlapce, který se snažil vší silou odsunout velmi těžký květináč s květinami.
 • Pořád vadí (Témata týdne) Jako mladý kaplan jsem pomáhal jednomu vesničanovi s opravou kříže, který opilí výrostci cestou z hospody vyvrátili z podstavce.  
 • Prostitutka v nebi - ´...nevěstky vás předejdou´ (Témata týdne) Dveře (do ráje) se otevřou a trochu rozpačitě vejde žena s nazrzlými odbarvenými vlasy. Na sobě má nápadné sešlé oblečení. „Je tu. Adéla od mostu,“ uvádí ji…
 • Příběh Anny – uzdravení z depresí (Témata týdne) Anna byla děvče, které prožívalo hluboké deprese. Její otec byl alkoholik, Anna se za něho vždy styděla a nikdy mu neodpustila hanbu, kterou rodině způsobil.
 • Příběh sebeodmítnutí mladé ženy (Témata týdne) Jednou za mnou přišla šestadvacetiletá žena a svěřila se mi s tím, že cítí bolest v některých částech těla. Když mi řekla, co ji bolí, hned jsem pochopil, že se jedná o emocionální…
 • Různé (Témata týdne)
 • Srdce a jazyk - nástroj dobra i zla (Témata týdne) Jeden panovník z dávných časů hloubal nad otázkami života. Protože ho znepokojovala podstata dobra a zla, přikázal svému sluhovi, aby přinesl orgány, které jsou nejlepší, nejkrásnější a…
 • Svatý František o pravé radosti (Témata týdne) Jednou se František procházel s bratrem Lvem a zeptal se ho: “Pověz mi, bratře Lve, v čem spočívá dokonalá radost?” Bratr Lev Františkovi odpověděl: “Dokonalá radost…
 • Telefonát – Kdo má v nebi přednost (Témata týdne) Pánbůh už delší dobu telefonuje a velmi pozorně naslouchá tomu, kdo hovoří na druhém konci drátu. Přitakává, usmívá se, gestikuluje, jako by něco kreslil do vzduchu. Andělíček tajemník pootevře…
 • Těhotenství - vše normální (Témata týdne) Žena ve vysokém stupni těhotenství přichází k lékaři na prohlídku a stěžuje si: „Už nevím, jak si sednout. ..."
 • Vráceno odesilateli – těhotenství a potrat (Témata týdne) „A byla by to tak krásná holčička, jediná radost rodičů. Teď budou muset v dlouhém a smutném stáří těšit jeden druhého.“
 • Vychloubač - chléb náš vezdejší (Témata týdne) Jedna čtyřicetiletá Berlíňanka vypráví: Můj muž není zlý, nepije a nedělá nic špatného. Rád se však vychloubá.
 • Vznikl vesmír sám od sebe? - Posvěť se jméno Tvé (Témata týdne) Jsem biolog. Každý den studuji zázrak života od jednoduchých rostlin přes zvířata až k člověku. Vždycky znovu žasnu nad tajemstvími stvoření.
 • Všímat si druhého a dělat mu radost (Témata týdne) Uvědomil si, že jeho manželství je jaksi zevšednělé...
 • Úsměv za svítání v táboře malomocných (Témata týdne) Raoul Follereau pracoval v táboře malomocných na ostrově v Pacifiku a podal o tamějších poměrech velice burcující svědectví. Bylo to něco nepředstavitelného. Hrozné rány, strašlivě znetvoření…
 • Útěcha – Plačte s plačícími… (Témata týdne) Holčička se vrátila od sousedky, které právě tragicky zemřela osmiletá dceruška. „Proč jsi tam chodila?“ ptal se jí tatínek.
 • Řekněte to dřív! Nebojte se vyjádřit, co cítíte (Témata týdne) On byl robustní, samostatný, měl silný hlas a drsné způsoby. Ona byla křehká a velmi něžná. 

Čtení z dnešního dne: Středa středa 6. 7.

1. čtení - Oz 10,1-3.7-8.12; Evangelium – Mt 10,1-7

Komentář k Oz 10,1-3.7-8.12: Společnost, která si buduje modly, nedopadne dobře. Mohu mít pocit uspokojení, že se Písmo nemýlí… Ale i pro mě platí: víc milosrdenství a víc hledání Hospodina!

Zdroj: Nedělní liturgie

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13. 10. 2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13. 10. 2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se...

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Odmítání voleb je odmítání demokracie
(13. 10. 2017) Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se...

Modlete se i za chybující politiky

(9. 10. 2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka
(6. 10. 2017) V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku...

Jak (ne)mluvit o sexu

(5. 10. 2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou...