Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic nedělejte ve hněvu. - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
Zmrtvýchvstání Páně - vigilie /Lk 24,1-12/

Dnešní den se také někdy nazývá Bílá sobota. Je to proto, že dnešní den v minulosti byli pokřtěni katechumeni a přicházeli do kostela v bílém rouchu, aby naznačili čistotu své duše po křtu.

Obřady tohoto dne jsou velice bohaté. Právem se nazývá liturgie tohoto dne matkou všech vigílií. Protože jsou velikonoce nějvětším svátkem křesťanů, proto máme možnost prožít několik bohatých obřadů, které nám znovu každý rok odhalují velikost Božího díla, které vykonal z lásky k nám, lidem.

* První část Velké noci /veliko-noce/ je slavnost světla.
Světí se velikonoční svíce - paškál, který se v průvodu nese do presbytáře a je zazpíván chvalozpěv na tuto svíci : Exultet.

* Druhou částí je bohoslužba slova, která v sedmi čteních ze Starého zákona nám nabízí průřez dějinami spásy lidstva. Na závěr se slavnostně zazpívá chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a následuje epištola a evangelium, v kterém se dovídáme o situaci bezprostředně po Kristově vzkříšení.

* Třetí částí je křestní bohoslužba, při které se uděluje křest nebo se pouze s rozžatými svícemi v ruce obnovují křestní závazky.

* Čtvrtou částí je slavná bohoslužba slova. Na závěr mše svaté kněz říká :"Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja." Znamená to : Jděte s Pánem v srdci a všude, kde budete, chvalte Boha!
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pondělí 15. 8., slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Lk 1,39-56

Komentář k Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab: Podobně jako žena oděná sluncem je církev těhotná Kristem. Kéž jeho poselství na přímluvu jeho Matky dobře neseme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13. 10. 2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13. 10. 2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se...

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Odmítání voleb je odmítání demokracie
(13. 10. 2017) Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se...

Modlete se i za chybující politiky

(9. 10. 2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka
(6. 10. 2017) V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku...

Jak (ne)mluvit o sexu

(5. 10. 2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou...