Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic nedělejte ve hněvu. - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
Slavnost Seslání Ducha svatého /ve dne/ /Jan 20,19-23 31/

Strach je jednou z lidských vlastností. Ani apoštolové, i když si někdy myslíme, že byli dokonalí, měli strach. Báli se o svůj život. Nevěděli, co s nimi bude po ukřižování Krista. Zavřeli se a v nejistotě čekali. A do této nejistoty přichází Ježíš, aby je potěšil, zbavil nejistoty. Říká:"Pokoj vám!" Učedníci měli z toho radost. Strach z nich spadl a nejen to. Ježíš jim nic nevyčítá, ale dává jim velký dar - Ducha svatého, aby šli do celého světa a bez obav vyprávěli, jak dobrý je Ježíš , který dokáže odpustit.

Ducha svatého, tak jako apoštolové, přijímáme ve svátosti biřmování, kterou uděluje biskup. I tato svátost je posilou do našeho konkrétního života, abychom neměli strach, že se nám bude někdo kvůli Kristu smát nebo říkat, že to není pravda. Tak jako apoštoly Boží Duch posiloval i k mučednické smrti, tak jistě i nás povzbudí a posílí, abychom kolem sebe rozdávali pokoj, který i nás Kristus přináší.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pondělí 15. 8., slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Lk 1,39-56

Komentář k Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab: Podobně jako žena oděná sluncem je církev těhotná Kristem. Kéž jeho poselství na přímluvu jeho Matky dobře neseme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13. 10. 2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13. 10. 2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se...

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Odmítání voleb je odmítání demokracie
(13. 10. 2017) Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se...

Modlete se i za chybující politiky

(9. 10. 2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka
(6. 10. 2017) V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku...

Jak (ne)mluvit o sexu

(5. 10. 2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou...