Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic nedělejte ve hněvu. - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Slavnost Nejsvětější Trojice (Jan 16,12-15 ) / pro děti

Jetelový list, který má tři lupeny...

Opět slyšíme o Duchu svatém, který dává sílu k pochopení určitých věcí. Jsou věci, které nepochopíme do konce svého života, ale které chceme ve víře přijmout. Dnešní slavnost je pro každého člověka tajemstvím, které se nedá rozumově vysvětlit. Přesto můžeme alespoň trochu poznat podstatu na malém příkladě.

Svatý Patrik, patron Irska,jako malý chlapec byl unesen z Anglie na sousední ostrov Irsko. Po čase se mu podařilo utéci a vrátit se zpět domů. Řekl si, že se svým únoscům pomstí. Jak? Stal se knězem, hodně studoval a potom šel do Irska jako misionář, aby tamější lidi mohli skrze něj poznat Krista a změnili své špatné jednání. Jednou, když nemohli pochopit tajemství o Nejsvětější Trojici, ukázal jim sv. Patrik jetelový list, který měl tři lupeny. Tak jako jsou na jedné stopce tři lupeny tak v Bohu jsou tři Božské osoby. Snad i nám se podaří přijmout ve víře toto tajemství a to, co je na něm to nejkrásnější je to, že všechny tři Božské osoby jsou mezi sebou ve vzájemné pokoji a lásce, spolupráci. Zkusme to v Boží síle také v našem okolí.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 15. 8., slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Lk 1,39-56

Komentář k Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab: Podobně jako žena oděná sluncem je církev těhotná Kristem. Kéž jeho poselství na přímluvu jeho Matky dobře neseme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13. 10. 2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13. 10. 2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se...

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Odmítání voleb je odmítání demokracie
(13. 10. 2017) Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se...

Modlete se i za chybující politiky

(9. 10. 2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka
(6. 10. 2017) V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku...

Jak (ne)mluvit o sexu

(5. 10. 2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou...