Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic nedělejte ve hněvu. - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
6. neděle velikonoční /Jan 14,23-29/

Včera jsme slavili veliký svátek našeho národního patrona sv. Jana Nepomuckého. Po celé Evropě je známým světce a pomocníkem. S jeho sochami se setkáváme především na mostech.

V evangeliu slyšíme o tom, že kdo miluje Krista, zachovává jeho slovo. Sv. Jan byl a je uctíván právě proto, že ctil Boží slovo a dokázal mlčet právě tehdy, když hájil zpovědní tajemství. Svou věrnost Bohu zaplatil životem.

Vždy, když uvidíme jeho sochu nebo obraz, jej můžeme poprosit, abychom tak, jako on si vážili Božího slova a ve vztahu k druhým používali taková slova, která přinesou pouze radost a pokoj. A to, co nemá být řečeno, ať uchováme do naší paměti na příhodnou dobu a nezapomeneme, že ne jen slovy, ale skutky, a to i modlitbou, můžeme mnoho druhým pomoci.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pondělí 15. 8., slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Lk 1,39-56

Komentář k Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab: Podobně jako žena oděná sluncem je církev těhotná Kristem. Kéž jeho poselství na přímluvu jeho Matky dobře neseme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13. 10. 2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13. 10. 2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se...

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Odmítání voleb je odmítání demokracie
(13. 10. 2017) Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se...

Modlete se i za chybující politiky

(9. 10. 2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka
(6. 10. 2017) V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku...

Jak (ne)mluvit o sexu

(5. 10. 2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou...