Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic nedělejte ve hněvu. - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus C)
5. neděle velikonoční /Jan 13,31-33a34n/

V celém našem životě jsou různé rady a poučení, které nám mají pomoci žít co nejlépe , to je radosti. I když se nám některé rady, zvláště od rodičů,nelíbí, později poznáváme, že měli pravdu. Dnes nám v úryvku evangelia sám Kristus dává jednu velikou radu - můžeme říci, že je to ten největší poklad, tajemství, které nám mohl dát. Řekl nám, co je nejpodstatnější v našem úsilí: Mít rád druhé!

Velice krátce a dobře se to řekne, ale není to vůbec jednoduché se tak vždy chovat, zvláště, když ten druhý je takový... Kristus to jistě věděl velice dobře, že se nám vždy nebude dařit a tak nám toto přikázání dává jako tu nejpodrobnější "mapu" na naši cestu životem. Chceme ji s vděčností přijmout
a za ni děkovat.

Čtení z dnešního dne: Pondělí 15. 8., slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Lk 1,39-56

Komentář k Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab: Podobně jako žena oděná sluncem je církev těhotná Kristem. Kéž jeho poselství na přímluvu jeho Matky dobře neseme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13. 10. 2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13. 10. 2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se...

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Odmítání voleb je odmítání demokracie
(13. 10. 2017) Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se...

Modlete se i za chybující politiky

(9. 10. 2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka
(6. 10. 2017) V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku...

Jak (ne)mluvit o sexu

(5. 10. 2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou...