Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic nedělejte ve hněvu. - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
3. neděle postní /Lk 13,1-9/

V tomto týdnu začíná jarní období a my můžeme pozorovat mnohé zázraky, které nám dávají pochopit velikost Tvůrce. Tak, jako roste malá sněženka nebo později kvete jabloň nebo třešeň a na podzim přináší plody, stejně každý člověk, každý z nás je povolán k tomu, aby rostl ve víře, v poznání Ježíše Krista a ve vztahu k druhým.

Každé roční období je důležité pro růst rostlin v přírodě. Stejně tak pro mne každé období, zvláště pak i doba postní, má velký význam. Společně se snažíme růst - zesilovat a posilovat naši vůli k tomu, aby byla pevná a odolala všemu tomu, co nám ztěžuje cestu k Dobru, k Bohu.

On je ke každému z nás milosrdný tak, jako hospodář v evangeliu k fíkovníku. Dává mu ještě šanci. Chtějme i my tuto šanci - postní dobu využít ke konkrétnímu růstu.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pondělí 15. 8., slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Lk 1,39-56

Komentář k Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab: Podobně jako žena oděná sluncem je církev těhotná Kristem. Kéž jeho poselství na přímluvu jeho Matky dobře neseme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13. 10. 2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13. 10. 2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se...

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Odmítání voleb je odmítání demokracie
(13. 10. 2017) Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se...

Modlete se i za chybující politiky

(9. 10. 2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka
(6. 10. 2017) V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku...

Jak (ne)mluvit o sexu

(5. 10. 2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou...