Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic nedělejte ve hněvu. - archív citátů

Vyskočilová Ludmila | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
2. neděle postní B / námět pro dětské kázání

Rekvizita: obrázek malé a velké ruky, které se drží

Téma: Abrahamova důvěra, Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


Milé děti, povím Vám velmi zajímavý příběh…

Do jednoho malého města přijel jednou cirkus. Jakmile byl postaven, přišli diváci na představení a mezi všemi účinkoval i artista - provazochodec. Měl napnuté lano až u stropu cirkusového stanu. Diváci napjatě sledovali jeho výstup, celý stan ztichl, když přecházel s dlouhou tyčí v ruce v té ohromné výšce všem nad hlavou. Bez zaváhání přešel z jednoho konce na druhý a zavolal na diváky dolů do šapitó: "Věříte mi, že přejdu znovu po laně a místo vyrovnávací tyče ponesu v rukou skleničku a talíř?" Diváci nadšeně souhlasili a artista bez zaváhání opět přešel lano.

Znovu zavolal na diváky pod sebou: "Skleničku i talíř si naplním vodou, věříte mi, že vás nepoleji?" Zespodu se ozývalo nadšené: "Ano, věříme!" A artista je opět nezklamal.

Vzal si pak na rameno malou opici. "Teď přejdu lano s talířem, sklenicí naplněnými vodou a navíc i s touto opicí na rameni. Ještě pořád mi věříte, že to dokážu?" Diváci tleskali a zase volali: "Ano, věříme!" Artista byl vynikající, ani teď diváky nezklamal a přešel na druhou stranu.

Sundal opici ze svého ramene, odložil talíř a sklenici a zavolal na své nadšené diváky: "Kdo z vás mi věří a sedne si mi na záda místo opice a já s ním přejdu po laně na druhou stranu?" Najednou utichli všichni diváci... Jen jeden malý chlapec se přihlásil a zavolal: "Já, já ti věřím!" a začal šplhat po žebříku vzhůru za artistou nahoru pod střechu šapitó. Artista si ho zvedl na rameno a opatrně s ním přešel přes lano nad hlavami ztuhlých diváků. Jakmile se oba dostali do bezpečí na druhou stranu, všichni tleskali a chlapec se vrátil zpátky mezi diváky. Ti se ho začali celí vylekaní ptát jeden přes druhého: "To ses nebál? Jak jsi mu mohl tak věřit? Mohl jsi spadnout!" "Ale ne," řekl ten chlapec, "mně se s ním přece nemohlo nic stát, vždyť je to můj tatínek!"

Takovou důvěru měl i Abrahám, kdy kráčel na vrchol hory se svým synem – důvěřoval svému Otci.

Čtení z dnešního dne: Sobota 28. 5.

Sk 18,23-28; Jan 16,23b-28

Komentář k Sk 18,23-28: Priscila a Akvila vykládají dokonale Boží nauku, Boží cestu. Věnuji svůj čas tomu, abych se zdokonalil ve víře? Přijímám druhé bez předsudků?

Zdroj: Nedělní liturgie

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13. 10. 2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13. 10. 2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se...

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Odmítání voleb je odmítání demokracie
(13. 10. 2017) Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se...

Modlete se i za chybující politiky

(9. 10. 2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka
(6. 10. 2017) V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku...

Jak (ne)mluvit o sexu

(5. 10. 2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou...