Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic nedělejte ve hněvu. - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
11. neděle v liturgickém mezidobí /Lk 7,36-8,3/

I když jsou před námi skoro prázdniny a my se vidíme někde v přírodě, na táboře, dnešní slovo Boží nám připomíná událost, která nás vrací jakoby k velikonoční době. Odpuštění hříchů, kterého se nám dostává ve svátosti smíření, je díky Kristově smrti na kříži. A každé neodpuštění je krok od Boha.

V dnešním úryvku slyšíme o veliké lásce Krista k hříšnici, která v něho uvěřila a svým chováním mu dokazovala lásku. Kristus byl první, kdo miloval a tak ji umožnil, /mohl ji poslat pryč/ aby i on mu děkovala za odpuštění. Chceme děkovat za to, že můžeme po každé svátosti smíření děkovat za novou příležitost, kterou nám tím Pán dává. A i když vidíme, že druzí konají zlo, odsuďme hřích, ne hříšníka. Kristus takto jednal, zkusme to i my.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pondělí 15. 8., slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Lk 1,39-56

Komentář k Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab: Podobně jako žena oděná sluncem je církev těhotná Kristem. Kéž jeho poselství na přímluvu jeho Matky dobře neseme!

Zdroj: Nedělní liturgie

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13. 10. 2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13. 10. 2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se...

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Odmítání voleb je odmítání demokracie
(13. 10. 2017) Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se...

Modlete se i za chybující politiky

(9. 10. 2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka
(6. 10. 2017) V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku...

Jak (ne)mluvit o sexu

(5. 10. 2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou...