Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic nedělejte ve hněvu. - archív citátů

Vopřada David | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
1. neděle postní B/ přímluvy

Obraťme se společně k Otci, který pamatuje na smlouvu, kterou uzavřel s celým stvořením a který nám je nablízku, když k němu voláme:

- Prosme za církev, aby se jí postní doba stala příležitostí obnovit svůj život a nalézt jej v Kristu.

- Prosme za ty, kdo mají pocit, že jsou opuštěni a jejich život vyprahl, aby jim Pán stál nablízku.

- Prosme za ty, kdo se vůči Bohu zatvrdili a kterým je Bůh ukradený, aby je Pán přivedl k poznání své věrnosti a lásky.

- Prosme za ty, kteří jsou dnes přijímáni mezi čekatele křtu a o Velikonocích budou pokřtěni, aby byli otevřeni vůči Božímu slovu.

- Prosme za ty, kdo budou během postní doby ohlašovat příchod Božího království a kázat evangelium, aby sami jako první přijali to, co nabízejí druhým.

- Prosme za naše farní společenství, které putuje k Velikonocům, abychom se dobře připravili na oslavu zmrtvýchvsta­lého Krista v modlitbě, bdělosti a pohotovosti k službě druhým.

Otče svatý,
již od věčnosti jsi s člověkem uzavřel smlouvu lásky
a nikdy jsi ji neporušil.
Vyznáváme tvou dobrotu,
když slavíme společně památku tvé smrti a tvého vzkříšení
a vyznáváme, že jsi Pán a žiješ navěky.
Amen.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota 28. 5.

Sk 18,23-28; Jan 16,23b-28

Komentář k Sk 18,23-28: Priscila a Akvila vykládají dokonale Boží nauku, Boží cestu. Věnuji svůj čas tomu, abych se zdokonalil ve víře? Přijímám druhé bez předsudků?

Zdroj: Nedělní liturgie

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13. 10. 2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13. 10. 2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se...

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Odmítání voleb je odmítání demokracie
(13. 10. 2017) Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se...

Modlete se i za chybující politiky

(9. 10. 2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka
(6. 10. 2017) V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku...

Jak (ne)mluvit o sexu

(5. 10. 2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou...