Buďte ve svém jednání laskaví Vyhýbejte se jakékoli podobě násilí, zdržujte se veškeré netrpělivosti, nic nedělejte ve hněvu. - archív citátů

31. 1. 2002 , Miloslav Vlk

Pozvání ke studiu na Teologické fakultě v Praze

Pozvání ke studiu na Teologické fakultě v Praze
Sdělení o současné situaci na Katolické teologické fakultě a o podmínkách studia nejen pro kandidáty kněžství.
Sdělovací prostředky věnovaly v minulých týdnech určitý zájem situaci na pražské Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (KTF UK). Vzhledem k neutěšené situaci na fakultě jsem se obával, že nejstarší teologická fakulta ve střední Evropě bude uzavřena. Bohu díky se však daří postupně nastolit obnovu fakulty. Vedou ji nyní osoby, které mají důvěru Svatého stolce a moji, a kteří rovněž úzce spolupracují se zodpovědnými autoritami Karlovy univerzity.

Obnova má zajistit potřebný standard vědecké kvality studia katolické teologie na Karlově univerzitě. Z některých stran vyjadřované obavy, že vzdělání teologů bude z toho důvodu méně pravověrné, postrádají jakékoliv opodstatnění.

Zodpovědnost před Bohem a před lidmi od nás vyžaduje, aby česká společnost měla kvalitně vzdělané teology, a to zároveň kněze a laiky. Jako Velký kancléř KTF UK v Praze Vás, drazí věřící, a zvláště Vás maturanty, s prosbou vybízím k důkladnému zvážení, zda byste se nechtěli přihlásit na starobylou Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy.

Přihlášky pro příští školní rok 2002/2003 je třeba odevzdat do konce února 2002. Od nového akademického roku se o studium katolické teologie může ucházet každý muž nebo žena. Laici musí doložit maturitní vysvědčení, a podle církevních předpisů doklad, kterým doloží svoji mravní bezúhonnost; takový doklad mohou získat od kněze, který uchazeče osobně zná. Podmínkou pro přijetí na KTF UK je zdárné splnění přijímacích zkoušek. Jejich průběh se nebude výrazně lišit od zkoušek, které se konají na jiných fakultách Karlovy univerzity. Bližší informace o přijímacím řízení je možno získat na studijním oddělení KTF UK nebo na jejích internetových stránkách.


Pro ty, kteří se chtějí stát kněžími, platí církevní předpisy - tzn. ten, který cítí povolání ke kněžství a chce se přihlásit do semináře, pošle přihlášku svému diecéznímu biskupovi, aby mohl být po obvyklých pohovorech přijat do jednoročního přípravného kurzu – Teologického konviktu v Litoměřicích - a poté následně pokračoval na teologické fakultě.

Velmi rád bych chtěl na začátku nového akademického roku dojít ke zjištění, že na prezenčním studiu KTF UK studují nejen budoucí kněží, ale také laici. Naše země ke svému zdárnému vývoji naléhavě potřebuje kromě kněží i ženy a muže, kteří budou na základě vědeckého studia velmi důkladně orientováni v tom, co učí církev. Lidi schopné se na základě učení katolické církve střetnout s moderním světem a podílet se na nové evangelizaci světa, k níž nás opakovaně vyzývá papež Jan Pavel II. Jednou ze základních podmínek této nové evangelizace je i dostačující počet těch, kteří budou k tomu na základě kvalitního studia teologie kompetentní.

Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český, Velký kancléř KTF UK v Praze.Se svolením převzato ze servetu TS ČBK

Čtení z dnešního dne: Sobota 13.8.

1. čtení - Ez 18,1-10.13b.30-32; Evangelium – Mt 19,13-15

Komentář k Mt 19,13-15: Ježíš dává najevo svou sounáležitost s dětmi. Kéž dovedu jeho velikost přijmout prostě, bezprostředně jako dítě.

Zdroj: Nedělní liturgie

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13. 10. 2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13. 10. 2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se...

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Odmítání voleb je odmítání demokracie
(13. 10. 2017) Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se...

Modlete se i za chybující politiky

(9. 10. 2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka
(6. 10. 2017) V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku...

Jak (ne)mluvit o sexu

(5. 10. 2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou...